Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva brev

Skapad 2013-09-04 14:36 i Eklandaskolan Mölndals Stad
Vi lär oss hur man skriver brev och vilket språk man använder i brev till olika mottagare och för olika syften.
Grundskola 4 Svenska

Innehåll

Eklandaskolan läsåret 2016-2017 Årskurs 4 Tidsperiod v. 35-37

Arbetssätt:

 • Genomgångar
 • Diskussioner
 • Korta övningar på moment i brevskrivning
 • Skriva svar på ett brev
 • Skriva brev

Utvärdering/reflektion:

 • Se matris

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Skriva brev

På väg mot målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva brev
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: