Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bi. åk.9 Sex och samlevnad

Skapad 2013-09-05 19:53 i Öö Tag bort Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Konkretiserade mål

 • Eleven kan skilja fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp 
 • Eleven kan föra resonemang om sexualitet och visar då på identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.

Undervisningen

Vi kommer under de närmsta veckorna att arbeta med sex och samlevnad. Vi kommer att gå igenom mannens och kvinnans könsorgan och hur de är uppbyggda och hur organens delar samarbetar. Genom diskussioner och faktatexter kommer vi att prata om de vanligaste könssjukdomarna. Preventivmedel som finns för att förhindra smitta och graviditet.
Diskussioner kring hetro/bi/homosexualitet mm görs i klassen.

Bedömning

Bedömningen i sex- och samlevnad kommer att utgå ifrån begreppskunskap (könsorgan, pubertet, könssjukdomar och preventivmedel) och förmågan att framföra egna åsikter och ställningstaganden inom området.

Begreppskunskapen kommer att testas genom läxförhör och ett skriftligt prov.
Bedömning kommer att göras enligt matriserna nedan.

Matriser

Bör förbättras
E
C
A
Hälsa, sjukdom och sexualitet
Du behöver förbättra dina kunskaper på området hälsa,sjukdom och sexualitet
Du har grundläggande kunskaper på området och visar det genom att ge exempel och beskriva detta med viss hjälp av biologins begrepp, modeller och teorier. Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och sexualitet.
Du har goda kunskaper på området och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp modeller och teorier Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och sexualitet.
Du har mycket goda kunskaper på området och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med god användning av biologins begrepp modeller och teorier Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och sexualitet.
Människokroppens byggnad och funktion
Du behöver förbättra din förmåga att kunna beskriva samband om kroppens byggnad och funktion
Du kan beskriva några enkelt identifierbara samband om kroppens byggnad och funktion.
Du kan beskriva några förhållandevis komplexa samband om kroppens byggnad och funktion.
Du kan beskriva några komplexa samband om kroppens byggnad och funktion
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: