Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Detektivbyrån- läsa och skriva

Skapad 2013-09-08 08:17 i Östra skolan Falun
Vi utgår ifrån "Detektivbyrån" och tränar på att läsa och skriva.
Grundskola 2 Svenska
I detektivbyrån tränar vi svenskämnets olika delar med spännande uppdrag.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att utveckla ditt språk för att tänka, kommunicera och lära. Du utvecklar din språkliga och kommunikativa förmåga. 

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

Att du tränar förmågan att kommunicera och att dra slutsatser/lägga ihop information utifrån vad du fått veta tidigare.
Att läsa en elevnära text med flyt och att du förstår vad du läser.
Att du har förståelse för vad du läser och att du förstår en enkel instruktion.
Att du på egen hand kan skriva en kort text med läslig handstil.
Att du med hjälp av en bild eller att illustrera en bild kan förtydliga och förstärka din text.Undervisning och arbetsformer

Vi utgår ifrån Skolverkets material "Detektivbyrån".
Du får olika läs och skrivuppgifter kopplat till Detektivbyrån du ska även rita något till din text som förtydligar.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: