Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konstruktion år 4

Skapad 2013-09-08 16:09 i Kristdalaskolan Oskarshamn
Vi kommer att arbeta med olika slag konstruktionsarbete.
Grundskola 4 Teknik
Vi kommer att arbeta med olika slag konstruktionsarbete.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Arbetssätt och undervisning

Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.

Undervisningen kommer att innehålla:

 • genomgång om ämnet
 • eget konstruktionsarbete
 • diskussioner
 • genomgång av enklare skisser

Visa vad du lärt dig

Information kommer senare.

Tidsram

Arbetsområdet är från v. 34-36.

Bedömning

Jag kommer att bedöma elevernas förmåga att:

 • konstruera på en årskursanpassad nivå.
 • använda för årskursen anpassade begrepp och uttrycksformer inom teknikområdet.

De nationella kunskapskraven i teknik är satta från år 6. Jag kommer att göra en bedömning om eleven förväntas nå dessa mål. Se nedan!

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven på ett välutvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används
  Tk  A 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 6
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: