Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Persiska 1-3

Skapad 2013-09-08 18:55 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Under läsåret kommer vi träna på att lära oss persiska bokstäver och binda ihop de till ord för att kunna läsa och skriva.Vi ska även träna på att lyssna och berätta saker för varandra.
Grundskola 1 – 3 Modersmål

Jag vet att du kan prata persiska, du ska kunna läsa och skriva det också , eller hur?

Innehåll

mål och innehåll:


Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.
Du ska lära dig:
- Alfabetet och bokstavsljud,
- Avkoda enkla ord och förstå innebörden
- Läsa nya enklare ord och korta meningar med flyt.
- Känna igen samma ljud i olika ord.
- Att läsa i rätt riktning
- Att delta i samtal och lyssna till andras åsikter
- Att berätta om en bild och om vardagliga händelser
- Att återberätta sagor
- Att uttrycka dina tankar, känslor och åsikter i olika situationer
- Att utöka dina ordförråd inom olika ämnesområden
- Att bekanta dig med den persiska kulturen och jämföra med den svenska

- Vad veckodagar, månader och årstider heter 

- Rim och ramsor

- Att både ge och ta respons på dina klasskompisar

- Att arbeta självständig och ta ansvar

Kopplingar till läroplan

 • Ml
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Ml
  Syfte använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
 • Ml
  Syfte reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
 • Ml  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Ml  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
 • Ml  1-3
  Läsa och skriva Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
 • Ml  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Ml  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
 • Ml  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
 • Ml  1-3
  Språkbruk Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • Ml  1-3
  Kultur och samhälle Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
 • Ml  1-3
  Kultur och samhälle Lekar och musik från områden där modersmålet talas.

arbetssätt :

-Vi övar på alfabetet, ljudanalys, skriver bokstäverna, rim, korsord, ordbilder och ordkunskap.
-  Vi övar på bokstäver som uttalas  annorlunda än i svenskan.
- Vi skriver ord, korta fraser och berättelser.
- Vi övar på att du lyssnar när jag läser högt och sedan  återberättar, skriver eller ritar du relevant innehåll i förhållande till det som lästs. Du tränar även på att läsa upp texter ur läseboken inför klassen . Även genom digitala verktyg ges förutsättningar till att tillgodose dina olika inlärningsförmågor.
- Vi lyssnar och sjunger barnvisor.
- Vi tittar och lyssnar på sagor, filmer.
- Vi samtalar om vardagliga situationer och händelser.
- Vi lär oss begrepp som stavelse, ord, meningar, texter, vokaler, konsonanter.
- Vi lär oss uttrycka våra känslor i ord.
- Vi pratar om persiska traditioner och försöker hitta likheter och skillnader i förhållande med de svenska.

Bedömning:

Bedömningen sker formativt under lektionen. Du ska:
 - Kunna lyssna på instruktioner och kunna utföra dem.
- Ljuda och skriva bokstäverna
- Läsa och skriva ord och korta fraser, egna meningar
- Lyssna och förstå
- Berätta om vardagliga händelser, om dig själv och din familj
- Prata om persiska högtider samt jämföra med de svenska högtider

- Att du gör dina hemuppgifter


Avsnitt 4

Matriser

Ml
persiska matris för årskurs 1-3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Aspekt 1
Bedömningen sker formativt under lektionen. Du ska: - Kunna lyssna på instruktioner och kunna utföra dem. - Ljuda och skriva bokstäverna - Läsa och skriva ord och korta fraser, egna meningar - Lyssna och förstå - Berätta om vardagliga händelser, om dig själv och din familj - Prata om persiska högtider samt jämföra med de svenska högtider - Att du gör dina hemuppgifter
Känner till skrivform och kan skriva enkla ord.
Kan skriva kortare meningar med stöd av lärare.
Skriver enklare texter
Kan skriva enkla texter utifrån olika sammanhang och kan jämföra dessa med svenskan.
Ny aspekt
Läsa
Kan läsa och ljuda alfabetet.
Kan läsa ord och enkla meningar
Kan läsa enklare elevnära texter
Kan läsa och förstå Innehållet i elevnära texter samt kunna återberätta texten.
Ny aspekt
Tala och samtala
Kan delta i enklare samtal, t.ex. svara på frågor med lärarstöd.
Kan delta i enklare samtal.
Kan delta i samtal kring vardagliga händelser.
Kan fråga, svara, berätta, förklara och beskriva enkla vardagliga händelser och sammanhang.
Ny aspekt
Lyssna och förstå
Kan förstå enkla ord och fraser.
Kan förstå enkla samtal och korta dialoger.
Kan förstå åldersanpassade texter vid t.ex. högläsning
Kan förstå längre samtal i vardagliga situationer t.ex. åldersanpassad tv och film
Ny aspekt
Kultur och samhälle
Känna till lekar och barnsånger från hemlandet.
. Känna till sitt hemlands huvudstad och hitta landet på kartan och kunna rita hemlandets flagga.
Känna till sitt hemland på kartan, och andra länder som talar samma språk
Har goda kunskaper om vardagsliv, högtider och traditioner och kan jämföra med svenska förhållanden.
Ny aspekt
Språkbruk
Kunna namnge saker som berör elevens vardag, t.ex. kroppsdelar, färger och djur.
Kunna veckodagar, årstider och siffror.
Kunna uttrycka sina känslor och åsikter på ett enkelt sätt.
Använda sig av ord och begrepp för att uttrycka känslor, åsikter och kunskaper

Ml
Persiska 1-3

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: