Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LEDLED0 - Ledarskap och organisation - Omdömen

Skapad 2013-09-13 16:12 i Allgymnasiet Västerteg
Exempel på planering för kurs, med mittkursomdömen och betygsprognos. Allt med möjlighet till självvärdering av eleven och kommentarer.
Gymnasieskola 1 – 3
Vad vill du få ut av denna kurs? Hur tycker du det går? I denna planering kan du själv värdera hur det går, och ge dina kommentarer och reflektioner. Din lärare kommer ge mittkursomdömen och betygsprognoser i matrisen i planeringen.

Innehåll

Hur jobbar vi med reflektion och omdömen under kursen?

Startreflektion
Skriv dina tankar som kommentar här i planeringen

  • Vad i kursen är du särskilt intresserad av?
  • Finns det saker i kursen som är aktuellt idag, för dig personligen eller t.ex. i nyhetsrapporteringen? 
  • Vad kan du göra för att lära så smart som möjligt i denna kurs?

Checkpoint 1
Läraren ger feedback i matrisen om hur det går i kursen, och talar om utifall det finns risk att du ej blir godkänd.

Mittkursomdöme
  • Du reflekterar kring hur det går i ämnet - och hur du skulle vilja att det gick
  • Du självvärderar i matrisen
  • Din lärare svarar dig, och ger sin syn.
Checkpoint 2  
Läraren ger feedback i matrisen om hur det går i kursen, och talar om utifall det finns risk att du ej blir godkänd.


Slutreflektion
Skriv dina tankar som kommentar här i planeringen
  • Vad i kursen har gjort särskilt intryck på dig?
  • Vad är det viktigaste du lärt dig?
  • Nästa kurs- hur kommer du arbeta för att lära så bra som möjligt?

Matriser

Prognos

Riskerar att ej få godkänt
Ännu ej bedömt
På väg mot E
På väg mot D eller C
På väg mot B eller A
Betygsprognos

Riskerar att ej få godkänt
Ännu ej bedömt
På väg mot E
På väg mot D eller C
På väg mot B eller A

LEDLED0 - Ledarskap och organisation - Reflektion och omdömen.

Kunskaper om ...

Börjat visa
----------->
----------->
----------->
... begrepp, teorier och modeller inom området ledarskap och organisation samt förmåga att använda dessa.
frågeställningar inom ledarskap och organisation samt kritiskt granska och reflektera över nyheter och tendenser
frågeställningar inom ledarskap och organisation samt kritiskt granska och reflektera över nyheter och tendenser
frågeställningar inom ledarskap och organisation samt kritiskt granska och reflektera över nyheter och tendenser
frågeställningar inom ledarskap och organisation samt kritiskt granska och reflektera över nyheter och tendenser
... hur individer och grupper fungerar samt om kommunikation, samverkan, konflikthantering och motivation inom en målstyrd verksamhet.
frågeställningar inom ledarskap och organisation samt kritiskt granska och reflektera över nyheter och tendenser
frågeställningar inom ledarskap och organisation samt kritiskt granska och reflektera över nyheter och tendenser
frågeställningar inom ledarskap och organisation samt kritiskt granska och reflektera över nyheter och tendenser
frågeställningar inom ledarskap och organisation samt kritiskt granska och reflektera över nyheter och tendenser
... olika former av ledarskap.
frågeställningar inom ledarskap och organisation samt kritiskt granska och reflektera över nyheter och tendenser
frågeställningar inom ledarskap och organisation samt kritiskt granska och reflektera över nyheter och tendenser
frågeställningar inom ledarskap och organisation samt kritiskt granska och reflektera över nyheter och tendenser
frågeställningar inom ledarskap och organisation samt kritiskt granska och reflektera över nyheter och tendenser
... organisationsformer och deras användbarhet i olika sammanhang.
frågeställningar inom ledarskap och organisation samt kritiskt granska och reflektera över nyheter och tendenser
frågeställningar inom ledarskap och organisation samt kritiskt granska och reflektera över nyheter och tendenser
frågeställningar inom ledarskap och organisation samt kritiskt granska och reflektera över nyheter och tendenser
frågeställningar inom ledarskap och organisation samt kritiskt granska och reflektera över nyheter och tendenser
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: