Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik: Ljud, ljus och energi

Skapad 2013-09-16 12:59 i Vallkärra skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Biologi Fysik
Hur kan vi höra ? Vad är eko? Hur snabbt går ljuset? Hur uppstår en regnbåge? Vilka olika energikällor har vi? Detta är några av de frågor som vi kommer att arbeta med i vårt fysiktema om ljud, ljus och energi.

Innehåll

Mål

Målet är att du ska träna på att utveckla dina förmågor i att:

- använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle 
-genomföra enkla undersökningar i fysik och
-använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband i naturen och samhället                                     

Arbetssätt

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar och diskussioner. Du kommer att få genomföra enkla försök och undersökningar. Vi kommer att läsa faktatexter och se på filmer om ljud, ljus och energi.
Du kommer också att få göra ett eget arbete om våra olika energikällor och dess för- och nackdelar. Vi redovisar och diskuterar i mindre grupper vad vi kommit fram till.

Du kommer bl.a. att få lära dig om:
-hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat
-hur ljuset breder ut sig från ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek
-hur ljus uppfattas av ögat
-energins oförstörbarhet och flöde
-olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön
-energianvändningen i samhället

Bedömning

Se bedömningsmatris

                                    

Reflektion-utvärdering

Hur har din arbetsinsats varit ?
Vad är du speciellt nöjd med ?
Vad kan du göra bättre nästa gång ?

Matriser

Fy Bi
NO åk 6

Förväntas nå målen i slutet av åk 6.
E
C
A
Fysik
Jag har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
Jag har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
Jag har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
Fysik
Jag kan beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Jag kan förklara och visa på något enkelt samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med relativt god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Jag kan förklara och visa på olika enkla samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
NO gemensamt
Tolka texter med naturvetenskapligt innehåll.
Jag kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Jag kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Jag kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
No gemensamt
Framställa texter med naturvetenskapligt innehåll.
Jag kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Jag kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Jag kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
NO gemensamt
Naturvetenskapliga modeller och teorier.
Jag kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Jag kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Jag kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: