Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor och fabler åk7

Skapad 2013-09-16 19:02 i Rödsleskolan Oskarshamn
Under de närmaste veckorna kommer vi att arbeta med sagor. Läsa olika sagor och fabler, göra enklare analyser, skriva sagor, rätta och redigera sagorna på datalektionerna och sedan läsa upp sagorna.
Grundskola 7 Svenska
Inom kort kommer vi att börja skriva texter. Det kommer att bli sagor. vi förbereder genom att gå igenom sagoattribut och läsa och titta på sagor innan vi börjar skriva.

Innehåll

Inledning

 

Elevens mål (konkretisering av syftesmål)

När du är klar med arbetsområdet Sagor, fabler och ska du ha utvecklat:

- dina kunskaper att förstå, tolka och analysera sagor och fabler. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften avsändare och sammanhang.

- dina strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag

- din förmåga att  läsa och lyssna

Undervisning/Arbetssätt

Du kommer att på egen hand och tillsammans med andra få läsa olika sagor och fabler.
Se film 
 Veta vilka de kännetecknande dragen för olika sagor är.

Bedömning

Jag kommer att titta på hur väl du visar din förmåga att:

- läsa, förstå och tolka olika sagotexter

- redovisa de typiska drag som kännetecknar en saga och fabel
- ta tillvara på nyvunna kunskaper om sagor för att själv skriva en saga

} anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

} urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

 

 

 

Underlag för planeringen

 
Viktiga mål i svenska för arbetsområdet Sagor är att du ska utveckla din förmåga att:

- läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

- formulera dig och kommunicera i tal och skrift

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: