Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Talområde 1-20

Skapad 2013-09-17 15:38 i Heby skola F-6 Heby
Du kommer att få lära dig talområdet 1-20
Grundskola 1 Matematik
...

Innehåll

1. Övergripande mål:

 

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

2. Kursplanemål:

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och

3. Konkretiserade mål:

Du skall utveckla din förmåga att:
- kunna förklara vad addition och subtraktion står för och förstå och förstå sambandet   mellan räknesätten.
- kunna arbeta med och förstå innebörden av likhetstecknet =, + och -.
- förstå enkla begrepp.
- kunna jämföra, storleksordna, och dela upp talen 1-10.

- kunna laborera, läsa och skriva tal inom talområdet 0-10. 

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma   3
  Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
 • Ma   3
  Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
 • Ma   3
  Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
 • Ma   3
  Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

4. Bedömning:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:
- vara aktiv och delta på lektionerna.
- lösa enkla matematikuppgifter.
- använda dig av matematikens symboler.
- lösa praktiska uppgifter. 

5. Undervisning:

Så här kommer vi att jobba:
- vi pratar matematik.
- med laborationer.
- med problemlösningar.
- sifferinlärning efter arbetsschema.
- praktisk matematik - inom - och utomhus.

 

 

6. Tillämpningsuppgift:

Du ska visa prova olika metoder för att lösa en ma-uppgift. Du skall jämföra svaren och resonera kring vad som är rimligt.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: