Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema skogen -Ellös förskola Fjärilen

Skapad 2013-09-17 17:46 i Ellös förskola Orust kommun
Vi utforskar skogen i vår närmiljö.
Förskola
Vi har valt att arbeta med tema "skogen"

Innehåll

BESKRIVNING AV BARNENS INTRESSE OCH BEHOV

Under förra terminen gick vi på promenader tillsammans med barnen och de visade intresse för natur och vår närmiljö. Hela barngruppen är födda samma år och de har ett stort behov av att röra sig. Barnen är nyfikna och vill utforska nya saker. Skogen blir som barnens extra rum som vi kommer att besöka en gång i veckan under hösten. Vårt ansvar som pedagoger är att fånga barnens nyfikenhet och lust att lära samt att förmedla kunskaper om djur och natur.

Vi utforskar skogen i vår närmiljö


Vi har valt att gå till skogen för att lägga en grund till barnens förhållningsätt till naturen. Vi vill också skapa en "vi känsla" i gruppen och lära barnen att samarbeta. Skogen är bra miljö för att genomföra detta.

Vårt ansvar som pedagoger är att fånga barnens nyfikenhet och lust att lära samt att förmedla kunskaper om djur och natur.
Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

GENOMFÖRANDE: Hur jobbar vi?

Förberedelser:
Vår planering är flexibel för varje tillfälle eftersom vi utgår från barnens intressen, iakttagelser och nyfikenhet.

Aktiviteter:
När vi går till skogen har vi valt att använda oss av ett rep som vi alla håller i. I skogen får barnen röra sig "fritt" inom bestämt område. Under samlingen har varje barn ett inplastat löv där de får sätta fast ett klistermärke för varje gång som de är i skogen.  Vi utforskar naturen genom lek.

 

UPPFÖLJNING

Vi ska tillsammans med barnen reflektera över arbetet och prata om det vi har gjort, var och en efter egen förmåga. Vi strävar efter att dokumentera tillsammans med varje barn i deras lärlogg. 

Utvärdering

Barnen har fått uppleva skogen under alla våra årstider. Vi har sett att barnen har blivit mer aktsamma för djur och natur.  Varje barn har fått ett blad/blomma där de har klistrat fast små prickar för varje tillfälle vi varit i skogen, detta för att uppmärksamma varje barn. Vi pedagoger har sett att bladet/blomman har betytt mycket för varje barn. Barnen har vågat mer inför övriga barngruppen. Barnen tog till sig våra gemensamma regler snabbt och påminde varandra. En regel var till exempel att barnen fick leka "fritt" i skogen men var tvungna att alltid se en "fröken".

Vi pedagoger har lärt oss bli bättre på att  fånga upp barnens intressen och utgå från det i vår planering.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: