Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 2

Skapad 2013-09-19 16:59 i Nanny Palmkvist skola Helsingborg
Matematik
Grundskola 2 Matematik
"Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser."

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

Varför just detta?

Du ges möjlighet att utveckla din förmåga att räkna, använda mattespråk och kunna använda matematiken i ett meningsfullt syfte.

Hur ska vi lära oss detta?

 • siffrors värden inom talområdet 1-100
 • förstå likhetstecknets betydelse.
 • förstå additions-, subtraktion- och multiplikationstecknens betydelse.
 • jämföra, storleksordna och dela upp tal på olika sätt inom talområdet 1-100
 • klockan: hel, halv, kvart i, kvart över
 • tidslinjer
 • problemlösning

Konkret material innebär saker som stenar, gem, pennor osv. Vi arbetar med talhus (antalsbilder) som vi bygger tal med. Vidare arbetar vi med olika matematiska begrepp så som dubbelt, hälften, fler och färre. Vi räknar i mattebok och har praktisk matematik utomhus. Vi arbetar kontinuerligt med Skolverkets diagnosmaterial Diamant för kvalitetssäkring.

Vad kommer att bedömas?

Jag kommer att bedöma din förmåga att föreslå lösningar, välja mellan olika strategier, förklara och påvisa samband, lösa problem och förstå innebörden av olika matematika begrepp.

Hur kommer bedömningen att ske?

Bedömningen kommer att ske kontinuerligt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: