Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden åk 3

Skapad 2013-09-20 15:04 i Prästslättsskolan Karlshamn
Grundskola 3 SO (år 1-3) Svenska Bild Biologi

Innehåll

 

Syftet med undervisningen

Koppling till läroplanens löpande syftestext i ämnet Biologi

 • Bi  Undervisningen ska skapa förutsättningar för eleverna att kunna skilja mellan naturvetenskapliga och andra sätt att skildra omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna få inblick i naturvetenskapens världsbild med evolutionsteorin som grund samt få perspektiv på hur den har utvecklats och vilken kulturell påverkan den har haft.

Konkretiserade mål

 • Skapa bilder med olika tekniker t ex svampmålning, collage med olika material och triptyk (färgövning) samt modellering.
 • Kunna muntligt redovisa om en dinosaurie.
 • Kunna placera istiden, stenåldern, bronsåldern och järnåldern på en tidslinje.
 • Kunna berätta om några spår som inlandsisen lämnat efter sig.
 • Kunna beskriva och jämföra människors bostäder, mat, kläder, redskap, gravar och vapen.
 • Kunna reflektera kring hur livet skiljer sig idag från livet under forntiden.
 • Utveckla din förmåga att läsa enkla faktatexter.

Centralt innehåll

Såhär kommer vi att arbeta:

 

 • grupparbete om dinosaurier
 • dinosaurieutställning
 • läsa faktatexter på egen hand och gemensamt
 • skriva faktatext utifrån en tankekarta
 • samtala och diskutera
 • lärarledd undervisning
 • se på film och powerpoint 
 • rita egna hällristningar
 • skriva med runskrift
 • göra triptyk med urtidsdjur
 • göra collage av bronsåldersmänniska

 

Detta kommer vi att bedöma

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • tidsordna de olika tidsåldrarna.
 • skriva enkla faktatexter där innehållet tydligt framgår.
 • reflektera kring hur livet idag skiljer sig från livet under forntiden.
 • jämföra livet för människorna i de olika tidsåldrarna.
 • läsa och förstå faktatexter och använda dig av innehållet.
 • skapa bilder och föremål

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  Bi  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  Bi  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  Ge  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  Ge  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  Hi  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  Hi  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  Hi  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: