👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden åk3

Skapad 2013-09-22 16:47 i Gunnesboskolan F-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Vi lär oss om forntiden och de olika tidsepokerna längs tidslinjen. Hur vet vi allt om forntiden?
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Hur skapades jorden och hur uppkom livet. Hur var det under istiden? Fanns det människor och djur i Sverige då? Hur levde människorna under forntiden? Du kommer att få lära dig om livet på sten-, brons- och järnåldern.

Innehåll

 Undervisningens innehåll: Vad?

Hur skapades jorden?

Livets uppkomst?

Vad är istiden?
När var forntiden? Tidslinjen.
När kom de första människorna. Hur levde de?
Vad står stenåldern, bronsåldern och järnåldern för?
Hur vet man allt om forntiden? Arkeologi.
Vilka spår kan man se från forntiden?

Undervisningens innehåll: Hur?

Vi tittar på film.
Vi läser och skriver om forntiden.
Vi sätter upp en tidslinje som visar de olika tidsepokerna.
Vi målar och skapar.

Bedömning

Bedömningen sker under arbetets gång.
Vi kommer att bedöma din förmåga
-att läsa och förstå faktatexter som handlar om forntiden och använda dig av innehållet
-att beskriva och förklara forntiden med egna ord och bilder
-att skriva egna faktatexter
-att vara aktiv vid genomgångar och gemensamt arbete.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3