Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering slöjd år 9 Handsinkning

Skapad 2013-09-23 15:08 i Rödsleskolan Oskarshamn
Grundskola 9 Slöjd
Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskälla och förebilder för egna idéer och skapande. Sinkning som är en gammal metod för sammansättning. Vi hittar ofta sinkade lådor i olika typer av möbler, t.ex. byråer, sekretärer och skrivbord. Sinkning kan utföras manuellt med handsåg, strykmått/ritsmått och stämjärn. Finns många olika slag av sinkning, såsom öppen, halv- och helförtäckt mm. För att lyckas med sinkning måste stor noggrannhet i alla arbetsmoment iakttagas. Brädsidorna kallas för tappstycke och sinkstycke.

Innehåll

Lokal pedagogisk planering  Slöjd  år 9                Arbetsuppgift    Sinkning       

Du kommer att arbeta med sinkning som är en gammal metod för sammansättning. Vi börjar med att arbeta fram en skiss och en tydlig ritning med mått. Du skapar en egen stil till t ex skåp/skrin, bricka, bbq ställ, krydd/bestick ställ eller något egen idè som du kan sinka ihop. Vi hittar ofta sinkade lådor i olika typer av möbler, t.ex. byråer, sekretärer och skrivbord. Sinkning kan utföras manuellt med handsåg, strykmått/ritsmått och stämjärn. Finns många olika slag av sinkning, såsom öppen, halv- och helförtäckt mm. För att lyckas med sinkning måste stor noggrannhet i alla arbetsmoment iakttagas. Brädsidorna kallas för tappstycke och sinkstycke.

 

Centalt innehåll som undervisningen bygger på:

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskälla och förebilder för egna idéer och skapande.Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter

slöjdens material, redskap och hantverkstekniker arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.

 

Arbetssätt och undervisning 

Du kommer under det här arbetsområdet att träna dig på att:

arbetar med stor noggrannhet i slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen.

göra skiss/ritningar och planera ett eget kulturellt utseende på arbetsuppgiften

arbeta med avancerande sammansättningarna där du med tanke leder ditt arbete framåt

arbeta med olika hantverkstekniker verktyg och redskapen som du ställs inför på ett säkert sätt

olika materialkunskap/miljöaspekter och kännedom om slöjdhistoria och slöjd i samhälletha ett kreativt skapande och försöker utveckla dina färdigheter med olika kulturella stillar uttrycksformer och mönster mm.

 

Visa vad Du lärt:

du visar i skiss/ritning och mall

hur du självständigt planerar, leder, tänker och genomför ditt arbete samt nya utmaningar

hur du använder olika hantverkstekniker, verktygen, redskap och skapande av ett kulturellt utseende

Vad är kvalitè och dina kunskaper om material och miljöaspekter

du reflekterar under arbetetsgång och utvärderar ditt arbete samt din arbetsinsats

 

Bedömning:
kommer bedöma Din förmåga hur du:

tagit ansvar för din egen planering, skisser och ritningar

med avancerande sammansättningarna där du med tanke leder ditt arbete framåt

formger och framställer föremål med lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker

vad kvalitè är, och dina kunskaper om materialkunskap och miljöaspekter

utvärdera arbetsprocessen och resultatet och vad slöjdspecifika begreppen är

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: