Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingtiden

Skapad 2013-09-23 15:38 i Lillegårdsskolan Partille
Grundskola 4 – 6 Historia Religionskunskap Svenska Biologi
...

Innehåll

Syfte

Under arbetet med vikingatiden får du möjlighet att utveckla följande förmågor:

 • att använda en historisk referensram vad gäller tolkning av tidsperioden, händelser, personer, kulturmöten och utveckling
 • att använda historiska begrepp för att analysera hur historien används
 • att läsa och analysera faktatexter
 • att analysera bilder
 • att jämföra levnadvillkor under olika tidsperioder
 • att ramställa och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer.
 • att få möjligheter att diskutera och kritiskt granska olika bildbudskap och bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om bilder i olika kulturer, både historiskt och i nutid.

Centralt innehåll

Historia

 • Nordens kulturmöte med Europa och övriga världen genom ökad handel och migration genom vikingatidens resor
 • Kristendomens införande i Sverige
 • Hur vikingatiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck

Religion

 • Spår av forntida trosuppfattningar
 • Berättelser om gudar och hjältar i nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid

Svenska

 • muntlig presentation för yngre mottagare
 • Stödord, bilder och presentationsverktyg som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation

 Bild

 • dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.

Konkreta mål

 • skeppens utformning, utrustning,
 • färder till Gårdarike, Frankernas land, Danernas land, Vinland, Dnepr, Volga, Miklagård, Svarta havet, Kaspiska havet, bytesvaror
 • boplatsen, visthus, fähus, hushållssysslor, trälar
 • kläder
 • mat
 • asatron, asagudarna, den vite Krist,
 • spår från vikingatiden: runstenar, Birka, ortsnamn, veckodagar smycken
 • Ordkunskap: knarr, akter, för, köl, styrbord, babord, årtullar, reling, navigera, stånka, mjöd, visthus, långhus, smedja, spinna, kloster, Valhall, Vite Krist, träl, futhark
 • Du ska redovisa muntligt för elever i år 2

Undervisning

 • Filmer i grupp och enskilt
 • Faktatextläsning
 • Grupparbete
 • muntlig redovisning för elever i år 2
 • Praktiskt arbete

Bedömning

Bedömningssätt

 • enskilt prov i slutet av arbetsområdet
 • grupparbete
 • muntlig redovisning i grupp
 • bedömning under arbetets gång

 

Kunskapskrav

Historia

Du ska visa att du

 • har kunskaper om förhållanden och levnadsvillkor under vikingatiden
 • kan beskriva enkla samband mellan olika tidsperioder
 • kan visa på spår av vikingatiden i vår tid

Religion

Du visar att du kan

 • beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk religion och ge exempel på hur den kan iakttas i dagens samhälle.

Svenska

Du ska visa att du kan

 • läsa och förstå faktatexter för barn och ungdom
 • förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med inledning, innehåll och avslutning som är anpassade till mottagaren

Bild

 • prova på tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder
 • eleven skall presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang
 • kunna resonera om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.

Konkretiserade mål, du ska kunna redogöra för:

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: