👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Amigos dos - Capítulo 1-3

Skapad 2013-09-24 14:42 i Vasaskolan Hedemora
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
I det här avsnittet kommer du bl.a. att få lära dig hur man hälsar på olika sätt på spanska. Vi kommer att lära oss ord för olika byggnader i staden och du kommer att få göra en presentation av dig själv i form av en photo story.

!Buena suerte!

/Linda

Innehåll

Det här förväntas du kunna muntligt och skriftligt efter att vi har arbetat med området:

 • Hälsnings- och avskedsfraser för olika tillfällen.
 • Presentera dig själv. Namn, ålder, familj, var du bor och intressen.
 • Ställa frågor till en person för att få reda på: Namn, ålder, familj, var han/hon bor och intressen.
 • Obestämd och bestämd artikel singular och plural    un-una, unos- unas, el-la, los-las
 • Väderstreck och räkneord 0-20.
 • Ord och fraser som tillhör kapitlen.

Så här kommer vi att arbeta:

 • Gemensamma genomgångar
 • Muntliga och skriftliga uppgifter enskilt och i grupp.
 • Lyssna på texter som tillhör kapitlen.
 • Presentera dig själv på spanska genom att skriva ett brev och göra en photo story.
 • Hörövningar

Så här kommer du att få visa dina kunskaper:

 • Skriftligt prov där du bl.a. ska kunna presentera dig själv i form av ett brev. Vi testar även av ordförråd och grammatik vi har arbetat med.
 • Muntlig framställning för din lärare där du ska kunna svara på enkla frågor om dig själv.
 • Hörförståelse.
 • Läsförståelse.

Matriser

M2
Bedömning moderna språk.

Bedömning Amigos dos - Capítulo 1-3

Uppnår ej målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tala
Berätta kort om dig själv och dina intressen på spanska i form av en photo story. Bli intervjuad och kunna svara och ställa enkla frågor om dig själv på spanska.
 • M2
 • M2
 • M2
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  4-9
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommu¬nikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställ-ningar. I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställ¬ningar. I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kom¬munikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Skriva
Kunna skriva en kort presentation om dig själv, din familj och dina intressen på spanska.
 • M2
 • M2
 • M2
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  4-9
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Läsa och förstå
Kunna läsa en text med innehåll utifrån det vi har arbetat med och svara på frågor.
 • M2
 • M2
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  4-9
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i t enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet. Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta äm¬nen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer. Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detal¬jer. Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Lyssna och förstå
Kunna lyssna på en dialog och svara på frågor.
 • M2
 • M2
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  4-9
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta äm¬nen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detal¬jer..
Kultur och samhällsliv
Veta när på dygnet man använder olika hälsningsfraser på spanska och hur man hälsar på olika slags personer beroende på om du ska vara artig eller inte.
 • M2
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  4-9
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.