Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering för naturvetenska, teknik och miljö, vetenskapliga experminet med vatten

Skapad 2013-09-25 15:44 i Bosgårdens pedagogiska enhet - Verksamhetsplaner Mölndals Stad
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola

Innehåll

Varför? Koppling till läroplan. Varför ska vi välja just detta innehåll? (Utifrån barnens förmågor, förståelse och intressen.)

Vi ser ett stort intresse för vatten hos barnen på Sländan och det intresset har blivit ingången till en del av arbetet med naturvetenskap.

Vad? Vad vill barnen ska få erfara/lära? Vad är barnen intresserade av, vilka kunskaper har de? vad ska vi undervisa om?

Densitet- flyter eller sjunker 

 

 

Hur? Vilken metod ska jag använda för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande? Koppling till teorier och beprövad erfarenhet. Vilka kunskaper behöver jag skaffa mig? Hur gör vi det möjligt för barnen att nå målen? Hur skapar vi/ser lärmiljön ut? Hur utvärderar vi/tar vi reda på om målen uppfylls?

Vi kommer att arbeta med begreppen flyter eller sjunker genom att

-göra enkla experiment med vatten och olika föremål

-ställa hypoteser (gissningar)

-se på film 

Harlen (1966)lyfter fram vikten av att börja tidigt som fastslår att barns inställning till naturvetenskap formas tidigt. Att arbeta vetenskapligt handlar om att skapa intresse och positiva attityder till vetenskapen.

Elfström (2008) lyfter vikten av ett utforskande arbetssätt och vikten av att skapa förutsättningar för att upptäcka och utforska naturvetenskap. Elfström betonar även vikten av att utgå från barnens intresse och ge barnen tid att undersöka och intressera sig för naturvetenskapen.

För vem? Hur ska det dokumenteras? Vad, vem, hur, varför.

Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer under tiden och undervisningssituationer.
Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området.
Vi dokumenterar med barnen deras tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få föräldrarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att diskutera hemma tillsammans med sina barn.

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: