👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Påverka med ord i tal och skrift

Skapad 2013-09-26 10:32 i Duveds skola Åre
Arbeta med argumentation, hur man bygger upp en argumenterande text och genomför en debatt.
Grundskola 8 Svenska
Vi lever i en demokrati med yttrande- och tryckfrihet, därför är det viktigt att du lär dig hantera de retoriska verktyg som gör att du kan framföra dina åsikter på ett trovärdigt och övertygande sätt.

Lär dig föra fram dina åsikter med rätt argument, relevant fakta och genomtänkt struktur.

Innehåll

Mål

 • Utveckla din förmåga att uttrycka dig och föra fram din åsikt både i tal och skrift.
 • Utveckla språklig säkerhet och en förståelse för ords och begrepps nyanser och värdeladdning samt språkliga normer.
 • Utveckla din förmåga att presentera, lyssna på och bemöta argument.

Detta bedöms

 • Din förmåga att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
 • Din förmåga att använda ord och begrepp för att uttrycka kunskaper, åsikter och känslor både i tal och skrift.
 • Din förmåga att följa de språkliga normerna och anpassa din text efter texttyp och syfte samt använder dig av skrivprocessen.
 • Din förmåga att planera och genomföra muntliga presentationer.

Undervisning

Ta del av retorikens historia och begrepp, göra egna anteckningar och arbeta i studiematerial. Diskutera och argumentera för olika ståndpunkter i givna frågor tillsammans i små grupper.

Skriva en egen debattartikel, där ni arbetar i klassrummet och ger varandra muntlig och skriftlig respons på varandras artiklar. Bearbetar, skriver rent och lämnar in för bedömning.

Förbereder i grupp argument för eller emot ett givet ämne, för att sedan redovisa och bedömas i form av en debatt inför klassen.

Jag kommer att betygsätta din debattartikel och den muntliga debatten.

Debattartikel - skriftlig examination

Skriva en debattartikel (argumenterande text), där du med egna ord ska försöka övertyga andra om att din åsikt är den rätta. Skriv om ett problem som du tycker det ska bli ändring på.

 1. RUBRIK
 2. INGRESS - presentera din TES (åsikt) och ditt huvudargument.
 3. BRÖDTEXT

INLEDNING:

Skapa nyfikenhet för ditt ämne/problem. Börja t ex med "Jag anser att..." och presentera vad du ska skriva om och varför.
 • Beskriv problemet - varför är ditt problem viktigt att ändra på?
 • Hur har problemet uppstått?
 • Hur har du själv kommit i kontakt med problemet?
 • Vad kommer att hända om det inte blir någon ändring på problemet?

ARGUMENT:
 • Vilka argument har du för att det måste bli en ändring på problemet?
 • Vilka lösningar har du själv på problemet?
 • Vilka motargument kan det tänkas finnas? Hur kan du "krossa" dessa...?
 • Vilka fakta stöder dina argument?

T ex: Det är viktigt att ha betyg från årskurs 3 eftersom barn och föräldrar då vet hur det går för barnet i skolan (= ditt argument). Det finns vissa som menar att betyg från årskurs 3 ökar pressen på barnen så att de mår dåligt och presterar sämre (= ett motargument). Då vill jag bara påpeka att alla undersökningar visar att barn som får betyg tidigt i skolan blir mer studiemotiverade (= ditt svar på motargumentet).

AVSLUTNING:
 • Återkoppla till din tes och ditt huvudargument.
 • Förslag på lösningar presenteras.

SIGNATUR (du skriver under med ditt namn).


(Om du skriver på dator gäller sidhuvud, teckenstorlek 12 eller 14 och radavstånd 1,5.)

Debatt - muntlig examination

Ni är nu indelade i grupper och ni ska debattera mot varandra med övriga klassen som åhörare. Ämnet ni ska debattera om är redan bestämt och det är nu er uppgift att hitta fakta och argument som stödjer er tes och övertygar åhörarna om att just ni har rätt. Utgå från etos (skapa förtroende), logos (förnuftet) och patos (känslor) för att skapa en hållbar tes och övertyga. Men tänk också på hur ni agerar, talar och uttrycker er.


Att tänka på som debattör:
 • Samla information om ämnet så ni känner er pålästa.
 • Tänk ut svar på eventuella motargument som era motdebattörer kan tänkas komma med.
 • Tänk på språket som ska vara genomtänkt och korrekt.
 • Undvika personliga påhopp.
 • Lyssna på motståndaren och försök att besvara deras argument sakligt.
 • Håll er till ämnet.
 • Tänk på ditt kroppsspråk och på att tala tydligt.
 • Visa engagemang.
Låt era motståndare tala till punkt och besvara gärna argument med...
- Jag hör vad du säger, men...
- Skulle det inte vara bättre om...
- Försök att se det så här istället...


Att tänka på som åhörare:

 • Är tesen tydlig? Förstår du vad debattören har för åsikt?
 • Är argumenten sakliga?
 • Undviker de personliga påhopp?
 • Håller de sig till ämnet och verkar de trovärdiga?
 • Hur är deras kroppsspråk?
 • Talar de tydligt och tillräckligt högt?
 • Lyssnar de på sina motdebattörer?

Matriser

Sv
Påverka med ord i tal och skrift

Förväntat resultat

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3

Debattartikel

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Texten
Texten är begriplig, har ett tydligt budskap och har till viss del anpassats till ämnet och källan.
Texten kommunicerar väl,har ett tydligt budskap, har anpassats till mottagaren och är självständig gentemot källan.
Texten är även logiskt uppbyggd, och låter olika källor samspela.
Åsikt och argument
Åsikten är tydligt presenterad och argumenten stöder åsikten. Ett motargument tas upp.
Argumenten är underbyggda av fakta såsom undersökningar, statistik m.m. Motargument bemöts.
Även känslor används som ett grepp att få med sig åhörarna. Motargument bemöts på sätt som gynnar dina argument.
Språk
Viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och struktur.
Relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och struktur.
God språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och struktur.

Debatt

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Delaktighet
Deltar med frågor och argument.
Deltar aktivt i samtalet och är drivande.
Är drivande och visar förmåga att engagera åhörarna.
Lyssna / Svara
Kopplar det som sägs till ämnet och till vad motdebattören har sagt.
Utvecklar innehållet i samtalet genom att kommentera, argumentera, ställa frågor, analysera, värdera och jämföra.
Utvecklar innehållet i samtalet genom att sammanfatta, tolka, dra slutsatser och föreslå lösningar.
Samspel