Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 2

Skapad 2013-09-29 16:07 i Vessigebroskolan Falkenberg
Grundskola 2 Musik

Musik skall byggas utav glädje....

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Genom undervisningen i ämnet musik i årskurs 2 ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
¤ spela och sjunga
¤ skapa musik
¤ samtala om musik

Bedömning - vad och hur

Jag bedömer din förmåga att
- spela tillsammans med andra
- sjunga tillsammans med andra
- göra rörelser till musik
- skapa texter
- samtala om musik, vad du får för tankar, känslor och bilder

-skapa ett enkelt komp till enkel melodi som du spelar in först på GarageBand. 

Undervisning och arbetsformer

INNEHÅLL
Musicerande och musikskapande
- Skapa egna texter till för dig enkla och kända melodier t.ex. Björnen sover.
- Göra egna rörelser/danser till musik från olika delar av världen
- Sjunga unisont och i kanon både i stor och liten grupp
- Enkelt ensemblespel med t.ex. tonboxar och rytminstrument

Musikens verktyg
- Öva att använda rösten som instrument med variation av tempo (hur fort), dynamik (starkt/svagt) och karaktär (sångens stil)
- Prata om och kunna använda sig av musikuttrycken vers och refräng, rytm, klang, dynamik och tonhöjd. 

Musikens sammanhang och funktioner
- Lyssna på musik och prata om tankar, känslor och bilder man får vid lyssnandet.
- Prata om rytm-, sträng-, blås-, tangent- och slagverksinstrument. Hur de låter och hur de ser ut.

ARBETSSÄTT
Vi kommer att sjunga mycket i olika sammanhang. Både i stor och liten grupp samt unisont (alla på en gång) och i kanon (man delas i grupper och en grupp i taget startar). När vi sjunger kommer vi att prata om sångens stil/karaktär för att veta hur vi ska anpassa rösten. Vi kommer också att öva oss att sjunga/spela starkt och svagt samt fort och långsamt.

För att förstå hur en sång är uppbyggd i vers och refräng kommer vi att lyssna på olika sånger. 

När vi skriver egna texter kommer vi att utgå från enkla melodier du redan känner till t.ex. Björnen sover.

Vi kommer också att öva oss att spela på tonboxar och olika rytminstrument till enkla sånger. För att klara det behöver vi öva oss att hålla takten och förstå när man ska spela.

Att hålla takten har du sedan nytta av när du ska hitta på rörelser till en låt. 


Vi kommer att lyssna på olika slags musik och prata om vad vi hör och upplever. Vad får vi för tankar, känslor och bilder av olika slags musik?

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Lgr11
 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
  Mu  E 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
  Mu  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
  Mu  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
  Mu  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: