Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik-taluppfattning vårterminen åk 2

Skapad 2013-09-30 07:12 i Skånhällaskolan F-6 Stenungsund
Grundskola 2 Matematik
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning

Undervisningen

 
Vårterminen -17
Subtraktion i talområdet 0-20 med tiotalsövergång.
Storleksordna tal upp till 1000.
Begreppen ental, tiotal, hundratal och tusental.
Addition i talområdet 0-100 med tiotalsövergång.
Använda miniräknare.
Addition med talsortsräkning.
Överslagsräkning och avrundning till närmaste tiotal.
Addition med uppställning.
Uppskatta massor.
Multiplikationsbegreppet.
Sambandet mellan addition och multiplikation.
Divisionsbegreppet.
Sambandet mellan multipklikation och division.
Subtraktion i talområdet 1-100 med tiotalsövergång.
Multiplikation med 2, 5 och 10.
Division med 2.
Subtraktion med uppställning.

Bedömning

Jag bedömer din förmåga att:
  - förstå vad de fyra räknesätten: addition, subtraktion, multiplikation och division, innebär.

-  kunna dela upp tal i de olika talsorterna: tusental, hundratal, tiotal och ental. 

-förstå sambandet mellan multiplikation och addition

- förstå begreppet division

- förstå sambandet mellan multiplikation och division

-förstå resultatets rimlighet

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma   3
  Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
 • Ma   3
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
 • Ma   3
  Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
 • Ma   3
  Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
 • Ma   3
  Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: