👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uteperiod, friidrott, kondition och lek.

Skapad 2013-09-30 13:46 i Tanumskolan sär 1-9 Tanum
Vi kommer att ha inomhus och utomhus idrott under den här höstterminen. Tanken med detta arbetsområde är att du ska få lära dig grunderna i olika friidrotts grenar.Du ska också få chansen att öva upp din kondition. När vi leker är det framförallt dina kunskaper i samarbete och följa regler du får öva på.
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Vi kommer att ha inomhus och utomhus idrott under våren. Tanken med detta arbetsområde är att du ska få lära dig grunderna i olika friidrottens grenar.Du ska också få chansen att öva upp din kondition. När vi leker får du träna på samarbete och att följa bestämda regler.

Innehåll

 

För att klara av kunskapskraven kommer du att behöva;

Du deltar aktivt efter bästa förmåga.

Du planerar naturvistelserna genom att du ta med dig kläder efter väder.

Du känner till och använder dig av reglerna i lekarna och idrotterna.

Du värmer alltid upp innan aktivitet för att förebygga skador.

Du är med och övar på och uppvisar att du klarar av grunderna i friidrottens olika moment: springa, hoppa, kasta, stöta. osv.

Ord och begrepp kopplade till arbetsområdet

 • Skador
 • Friidrott
 • Lekar
 • Kondition
 • Regler

Detta skall du tänka på under lektionerna i Idrott och Hälsa

Du är rätt utrustad till idrotten, d.v.s ombyteskläder, inne/uteskor och handduk.

Du deltar aktivt och gör ditt bästa utifrån dina förutsättningar.

Du respekterar säkerhetsbestämmelserna och du tar hänsyn, visar förståelse och respekt för kamrater och lärare. Du visar detta exempelvis genom att vara tyst vid samlingar.

Du visar sportsligt uppträdande genom att vara hjälpsam, ha respekt för andras olikheter samt att inte fuska.

Du tar hand om din personliga hygien genom att du duschar och byter om..

 

Arbetsområdet avslutas med Hamburgsundskampen.

En frivillig match i friidrott Tanumskolan mot Hamburgsund på SPARvallen 11/6.

Tre deltagare från varje skola, åldersgrupp och kön tävlar mot varandra i sprint, 2000m, stafett, höjd, kula och längd.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9
 • Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
  Idh  7-9
 • Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.
  Idh  7-9

Matriser

Idh
Uteperiod, friidrott, kondition och lek årskurs 7 - 9

E
C
A
Kunskapskrav ur Lgr 11
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget. Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativ väl till aktiviteten och sammanhanget. Eleven kan på ett relativ väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklande beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget. Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklande beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.

Konkretisering:

E
C
A
Eleven deltar aktivt och gör sitt bästa utifrån sina förutsättningar och följer instruktioner samt gör alltid sitt bästa för att klara av det mest grundläggande i de olika aktiviteterna. Att ha till viss del underbyggda resonemang om förebygga skador.
Eleven deltar aktivt och gör sitt bästa utifrån sina förutsättningar och följer instruktioner samt utmanar sig själv och har en progression i de olika aktiviteterna. Att ha relativt väl underbyggda resonemang om skador
Eleven deltar aktivt och gör sitt bästa utifrån sina förutsättningar och följer instruktioner samt utmanar sig själv och har en stor progression i de olika aktiviteterna. Att ha väl underbyggda resonemang om skador.