👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion och tradition

Skapad 2013-10-04 10:34 i Knutsbo skola Ludvika
Grundskola 4 Religionskunskap
Du har säkert hört att Sverige är ett kristet land. Vad menas egentligen med att vara kristen? Är alla människor kristna om de bor i Sverige?

Under detta tema kommer du få mer kunskap om samisk religion, kristendom och traditioner. Vi kommer även att diskutera mycket om rätt och fel, etik och moral och vänskap m.m.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Hur ska vi lära oss detta?

 • vi ser på filmer
 • vi använder läroboken och andra böcker
 • gemensamma diskussioner kring innehållet i texterma
 • vi läser några samiska myter och berättelser ur bibeln
 • du deltar i "Riddarskolan" (10 lektioner)

 

Vad som kommer att bedömas:

Se bedömningsmatris.

Hur du får visa vad du kan:

 • i Riddarskolan när du diskuterar moraliska frågor
 • i diskussionerna kring texter vi läst och filmer vi sett
 • i skriftligt förhör

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6

Matriser

Re
Bedömning i reliogion

Bra
Väldigt bra
Superbra
Kristna högtider och traditioner
Du känner till 3 av de största kristna högtiderna.
Du kan berätta vilka de 3 största kristna högtiderna är och varför vi firara dem.
Du kan ge exempel på hur det märks inne i kyrkan vilken av högtiderna som firas (t.ex färger)
Traditionella ceremonier
Du känner till de kristna ceremonierna dop, konfirmation, bröllop och bergravning och kan välja ut en bild som passar ihop med varje ceremoni.
Du kan kortfattat berätta hur de olika ceremonierna går till.
Du vet vad de olika ceremonierna innbär (vad det betyder att göra dem)
Kristendomen förr och nu
Du vet något som svenska kyrkan gör för människor i dagens samhälle.
Du kan göra några jämföreler mellan svenska kyrkans roll i vårt samhälle förr och nu. Du vet att det finns fler flera olika kyrkor i Ludvika och Sverige.
Du kan göra några jämföreler mellan kyrkans roll i vårt samhälle förr och nu, och resonera kring hur människors syn på kyrkan har ändrats med tiden.
Kristendom och andra religioner
Du vet vad det är för skillnad mellan religion och tradition. Du vet vad samerna tror på Du kan namnen på de fem stora religionerna; kristendom, islam, judendom, hinduism och buddism.
Du kan namnen på de fem stora religionerna; kristendom, islam, judendom, hinduism och buddism.Du känner igen deras symboler och helig skrift.
Du kan namnen på de fem stora religionerna; kristendom, islam, judendom, hinduism och buddism. Du känner igen deras symboler, heliga skrift och helig byggnad.
Vardagliga moraliska frågor
Du framför din ståndpunkt om vad som är rätt och fel i olika moraliska frågor men kan inte förklara varför du tänker som du gör.
Du framför din ståndpunkt om vad som är rätt och fel i olika moraliska frågor och förklarar till viss del varför du tänker som du gör.
Du framför din ståndpunkt om vad som är rätt och fel i olika moraliska frågor och förklarar tydligt varför du tänker som du gör. Om du tycker olika i olika situationer kan du även förklara det.