Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Orientering åk 4-6

Skapad 2013-10-08 13:51 i Gullstensskolan yngre Gullspång
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Att träna orientering i skolan handlar om att lära sig att hitta på obekant mark. I orienteringen ska du lära dig åt vilket håll du ska hålla kartan och vad de olika symbolerna betyder. Du ska också lära dig att planera hur du ska ta dig från punkt A till punkt B på bästa sätt.

Innehåll

Syfte (Varför?)

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktivteter.

Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv.

Innehåll (Vad?)

Kunskapskrav enligt kursplanen

Detta ska eleven kunna

Eleven ska efter avslutat arbetsområde:
- kunna berätta om några olika användningsområden för kartor.
- kunna ge en mycket enkel beskrivning av hur en karta kommer till (fågelperspektiv, något om skala).
- känna igen och kunna namnge de vanligaste karttecknen.
- kunna passa kartan efter terrängen när vi rör oss i skolans närområde.
- kunna genomföra några enkla orienteringslöpningar i skolans närområde med rimliga resultat.

Arbetssätt (Hur?)

- Gemensamma samtal om kartors användningsområden, uppbyggnad och utseende.
- Genomgång av karttecken, kartteckenstafett, träna på att rita karttecknen.
- Genomgång av hur man passar kartan efter verkligheten.
- Olika orenteringslöpningar i skolans närområde, t ex treklöver-orientering och poker-orientering.
- Orienteringsdag i närmiljön.

För åk 6 tillkommer även:
- Självbedömning med hjälp av matris.
- Enskilt muntligt test kring kartor och karttecken.

Bedömning

Vi kommer att bedöma hur väl du kan:
- resonera om kartors användningsområden
- känna igen och namnge de vanligaste karttecknen
- passa kartan inom skolans närmiljö
- orientera dig och hitta i kända miljöer genom att använda kartaKopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  E 6

Matriser

Idh
Orientering åk 4-5

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kartkunskap
Skala
Jag förstår att kartan är en förminskad del av verkligheten.
Jag visar prov på viss förståelse för skala.
Jag visar prov på god förståelse för skala.
Kartkunskap
Karttecken
Jag visar kunskap om några av kartans tecken och symboler.
Jag visar kunskap om de vanligaste av kartans tecken och symboler.
Jag visar kunskap om de flesta av kartans tecken och symboler.
Orientering
Passa kartan
Jag kan med hjälp av vuxen passa kartan efter omgivningen, när vi rör oss i närområdet.
Jag kan efter ledtrådar från vuxen passa kartan efter omgivningen, när vi rör oss i närområdet.
Jag kan passa kartan efter omgivningen när vi rör oss i närområdet.
Orientering
Orienteringslöpning
Jag kan med stöd av vuxen orientera i närområdet med hjälp av karta.
Jag kan med viss säkerhet orientera i närområdet med hjälp av karta.
Jag kan med säkerhet orientera i närområdet med hjälp av karta.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: