Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik: Ellära och magnetism vt-19

Skapad 2013-10-08 17:05 i Gammal Trelleborg
Vi jobbar med magneter och elektriska kretsar.
Grundskola 6 Fysik
Vi lär oss mer om magneter och hur man använder sig av dem. Elläran handlar om enkla elektriska kretsar, tex ficklampor.

Innehåll

Syfte

Detta ska vi arbeta med

Vi kommer att arbeta med magnetism och ellära.
Eleverna kommer att lära sig fakta och öva på att göra experiment.
Vi kommer också att prata om vilka upptäckter som varit av betydelse inom dessa områden och hur de påverkat våra liv.

Detta kommer vi att bedöma

Eleverna kommer att bedömas på hur de jobbar på lektionerna framför allt när de experimenterar.
Eleverna kommer att bedömas på prov vi kommer att ha.
Eleverna kommer att bedömas enligt matrisen nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6

Matriser

Fy
Fysik åk 6

Förmågan vid laborativt/ undersökande arbete.

F
E
C
A
Förmågan att genomföra undersökningar utifrån givna planeringar.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar.
Förmågan att laborera säkert.
Du använder utrustning och laborerar på ett säkert sätt.
Du använder utrustning och laborerar på ett säkert sätt.
Du använder utrustning och laborerar på ett säkert sätt.
Förmågan att använda utrustningen på ett fungerande sätt.
Du använder ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder utrustningen ändamålsenligt.
Du använder utrustningen ändamålsenligt och effektivt.

Förmågan att använda information och modeller från fysikens värld.

F
E
C
A
Ha kunskaper om fysikaliska fenomen
…på ett grundläggande plan.
… på ett gott plan.
…på ett mycket gott plan.
Förmågan att visa fysikaliska teorikunskaper.
Du kan ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
Du kan förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
Du kan förklara och visa på samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fyskens begrepp.
Förmågan att föra resonemang om och relatera till några fysikaliska samband gällande … elektriska kretsar … magneter
Du kan föra enkla resonemang
Du kan föra utvecklade resonemang
Du kan föra välutvecklade resonemang
Förmågan att berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människans livsvillkor.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människans livsvillkor.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människans livsvillkor.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människans livsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: