Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 6 Hollywood, Bollywood

Skapad 2013-10-13 11:05 i Kattarps skola Helsingborg
Det här avsnittet handlar om att gå på bio, jordbävning, cricket, Californien och att resa.
Grundskola 6 Engelska
I det här avsnittet läser du texter om att gå på bio, jordbävning, cricket, Californien och att resa. Du lär dig ord och fraser som handlar om aktiviteter, känslor, film, resor, turism och att uttrycka en åsikt. Grammatiken handlar om verbet to be, do och don´t och regelbundna verb i dåtid, preterium. Du ska också kunna återberätta en text med hjälp av bilder.

Innehåll

Följande långsiktiga mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet:

Konkreta mål

I arbetsområdet Hollywood, Bollywood ska du få möjlighet att utveckla dina förmågor på följande sätt.
Genom att :

-  läsa och lyssna på texter övar vi på läs- och hörförståelse
-  återberätta  och prata om texterna och öva på dialoger, övar vi på att prata engelska själva
-  skriva om det vi läst övar vi att skriva engelska
-  arbeta med grammatik övar vi på att få vår egen skriftliga och muntliga engelska mer korrekt
-  lära oss nya ord utökar vi vårt ordförråd för att utveckla vår egen skriftliga och muntliga engelska
 

Planering för arbetsområdet....

Här skriver du en kort inledning/beskrivning.

Under fyra veckor av höstterminen kommer vi att arbeta med arbetsområdet Hollywood, Bollywood i ämnet engelska. Genom att arbeta med det här området på olika sätt får du möjlighet att bli bättre på att läsa, skriva, lyssna, tala och samtala.Du kommer att lära dig ord och fraser som handlar om aktiviteter, känslor, film, resor, turism och att uttrycka en åsikt. Grammatiken handlar om verbet to be, do och don´t och regelbundna verb i dåtid, preterium. Du ska också kunna återberätta en text med hjälp av bilder. Förutom läroboken och arbetsboken kommer vi att arbeta med arbetsblad med grammatik , med övningar "online" ,  använda häftet Tummen upp och även aträna med lyssningsövningar och  se engelsk film för att ytterligare träna hörförståelse.

Bedömning - vad och hur?

Din förmåga bedöms under hela kapitlet genom att:

- du får tala om texterna och visa vad du förstått av dem
- du visar att du kan berätta muntligt och skriftligt om de texter du läst och lyssnat på,
- du visar att du kan använda nya ord och fraser från texterna
- du visar att du kan använda verbet be och do/don´t
- du visar att du förstår både talad och skriven engelska 
I slutet av kapitlet har vi repetition och prov ( muntligt och skriftligt).


 

  Undervisning - hur kommer vi att arbeta?

  Vi läser och lyssnar på texter tillsammans och på egen hand. Vi övar på att återberätta texterna för varandra och hjälpa varandra med frågor för att komma vidare i berättelsen.Vi övar på dialoger. Vi arbetar med grammatik och lär oss använda verben be och do  i olika övningar. Vi använder preteriumformer av vanliga,  regelbundna verb.Vi skriver en sammanfattning av texten med hjälp av stödord och bilder. Vi tränar på att berätta texten för varandra. Vi använder datorn både i skolan och hemma för att arbeta med de övningar som finns "online".
  Det är mycket viktigt att öva på läxorna för att få extra träning och utvecklas mer. När man får i uppgift att återberätta en text är det bra att öva att berätta för någon i familjen.
  Varje vecka har vi en läxa - oftast med ord eller fraser. För att kunna skriva en text på engelska behöver kunna de ord och fraser som ges i läxa.
  Vi avslutar med prov på området.
  Kunskapskraven för åk 6 finns inlagda som matris.

  Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
   En
  • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
   En
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
   En
  • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
   En
  Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: