Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 2 - läsa och skriva

Skapad 2013-10-14 16:39 i Skånhällaskolan F-6 Stenungsund
Grundskola 2 Svenska
...

Innehåll

Nationellt mål/ Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Konkretiserade mål/ Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

Undervisning/ Det här ska vi arbeta med:

 • Högläsning ur kapitelbok - eleverna får återberätta det senast lästa.
 • Läsa regelbundet i tex bänkböcker
 • Läsa texter för varandra och komma med förbättringsförslag
 • Träna vidare på olika lässtrategier (läsfixarna)
 • Använda olika slags stöd i skrivandet tex tankekarta
 • Skriva texter till bilder och med hjälp av enklare tankekartor.
 • Skriva olika typer av texter såsom åtreberättande/ berättande/ beskrivande och argumenterande text
 • Veckans ord (stavning)
 • Boken om svenska (läsförståelse, nya ord, skriva och grammatik)
 • Finskrivning/skrivstil
 • S-boken och andra skrivböcker
 • Skriva enkla berättelser med inledning - handling (händelse) och avslut

 

Bedömning/ Det här ska bedömas:

Jag bedömer din förmåga att:
- kunna delta i samtal kring högläsning.
- kunna rätta dig själv vid felläsning.
- kunna läsa en enkel text med flyt.
- kunna läsa en kompis text och ge förslag till förbättringar (feedback).
- kunna läsa och förstå textens innehåll genom att återberätta, ställa eller besvara      frågor.                                                                                                                            -kunna använda stor bokstav, punkt och frågetecken.
- kunna planera och skriva en enkel text utifrån en bild eller tankekarta.                        -kunna skriva olika typer av texter t ex en enkel faktatext och en berättelse med    inledning, problem, lösning och slut.                                                                               -kunna skriva för hand och på datorn/I-paden

 

 

 

                        

                   

                        

 

  .      

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: