Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Styrka och kondition åk 7

Skapad 2013-10-14 20:37 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Ett arbetsområde där du får mer kunskap kring olika sorters träning och hur kroppen påverkas av dessa.
Grundskola 7 Idrott och hälsa
...

Innehåll

Mål för elev

Du ska bli bättre på att träna på olika sätt, men också på att prata om hur träningen påverkar dig samt hur du kan förebygga skador.

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh
  Syfte förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Innehåll

Du kommer att jobba med konditionsträning och styrketräning samt med ord och begrepp för att prata om dessa olika sätt att träna och hur det påverkar hälsan. Du kommer också att lära dig hur du kan förebygga skador genom att träna allsidigt.

Kopplingar till läroplan

 • Idh  7-9
  Rörelse Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Idh  7-9
  Rörelse Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
 • Idh  7-9
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
 • Idh  7-9
  Hälsa och livsstil Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.

Genomförande

Du kommer att prova på olika sätt att träna din kondition och olika sätt att styrketräna. Samt hur du undviker skador som kan uppstå dels i samband med träning men också för att man inte tränar. Du kommer att prova på ett beep-test vid två tillfällen för att förstå hur man kan testa sin kondition samt springa 3 km på tid.

Under lektionerna kommer vi att prata om ord och begrepp som är användbara för att förklara hur olika sorters träning kan påverka din hälsa.

Arbetsområdet kommer att avslutas med ett skriftligt prov.

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper i ett skriftligt prov samt praktiskt på lektionerna.

Matriser

Idh
Bedömningen gäller ämnet idrott och hälsa

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Ämne idrott och hälsa
Förmågan att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.
 • Idh
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget. Ex. Du springer 3 km med låg intensitet.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget. Ex. Du springer 3 km med medel intensitet
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget. Ex. Du springer 3 km med hög intensitet
Ämne idrott och hälsa
Förmågan att planera, praktiskt genomföra och värdera idrott
Eleven kan ge en enkel och till viss del underbyggd beskrivning av träningens förväntade effek¬ter på den fysiska förmågan och hälsan. Eleven kan ge enkla exempel på och föra en till viss del underbyggt resonemang om hur hälsan påverkas av träning.
Eleven kan ge en utvecklad och relativt väl underbyggd beskrivning av träningens förväntade effek¬ter på den fysiska förmågan och hälsan. Eleven kan ge utvecklade exempel på och föra ett relativt underbyggt resonemang om hälsan påverkas av träning.
Eleven kan ge en välutvecklad och väl underbyggd beskrivning av träningens förväntade effek¬ter på den fysiska förmågan och hälsan. Eleven kan ge välutvecklade exempel på och föra ett väl underbyggt resonemang om hur hälsan påverkas av träning.
Ämne idrott och hälsa
Förmågan att förebygga risker vid fysisk aktivitet
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med styrketräning och konditionsträning.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med styrketräning och konditionsträning
Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med styrketräning och konditionsträning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: