👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Deckare åk 8

Skapad 2013-10-15 08:21 i Tullbroskolan Falkenberg
Vi läser och skriver deckare
Grundskola 8 Svenska
Vi läser och skriver deckare. Varje vecka har du uppgifter som ska redovisas i Google Classroom/Google Drive . Det kan handla om person och miljöbeskrivningar, muntliga redovisningar, respons i grupp och enskilt. Planeringen finns i Google Classroom

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas


Bedömning - vad och hur


Undervisning och arbetsformer

Du kommer att bli bedömd i dels din läsning av en deckare och dels i ditt skrivande. Du ska skriva din egen deckare som innehåller de för genren typiska ingredienserna samt ett väl fungerande språk.
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsakfungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9

Matriser

Sv
Bedömningsmatris för Svenska

Bedömningsaspekter

--->
--->
--->
--->
Skriva
Händelseförlopp
Texten har ett händelseförlopp och det är tydligt att det är en deckarhistoria som berättas
Texten har ett händelseförlopp och det är tydligt att det är en deckarhistoria som berättas. Här finns några typiska kännetecken för en deckare
Texten har ett tydligt händelseförlopp. Tankegångar finns som kan följas. Här finns flera typiska kännetecknen för deckare
Texten har ett medvetet händelseförlopp och deckarhistorien knyts ihop. Tankegångarna är ordnade och knutna till varandra samt för berättelsen framåt.
Styckeindelning
Texten är skriven i ett sammanhängande stycke.
Texten innehåller styckeindelning utan relevans för innehållet.
Texten innehåller försök till styckeindelning som är relevant för innehållet.
Texten innehåller en tydlig styckeindelning som är relevant för innehållet.
Sambandsord
Texten innehåller sambandsord med upprepning.
Texten innehåller sambandsord med variation.
Texten innehåller en medveten variation av sambandsord som bidrar till flyt och ledighet i texten.
Tempus
Enstaka fel i tempusanvändningen men stör inte läsningen.
Tempusanvändningen fungerar.
Behärskar tempusväxlingar och använder dessa på ett medvetet sätt för att höja textens kvalitet.
Meningsbyggnad
Texten har en enkel meningsbyggnad.
Texten har till största delen en enkel meningsbyggnad men visar försök till en mer komplex meningsbyggnad (huvudsats & bisats).
Texten har en både enkel och komplex meningsbyggnad som ger visst flyt i texten.
Texten har en komplex och väl utvecklad meningsbyggnad (ex. inskjutna förklaringar) som ger ett flyt i texten som helhet.
Ordförråd
Texten innehåller ett begränsat ordförråd.
Texten innehåller prov på ett varierat ordförråd.
Texten innehåller ett varierat ordförråd.
Texten är skriven med ett rikt och varierat ordförråd som fungerar väl i sitt sammanhand.