Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kretsar kring el

Skapad 2013-10-16 11:06 i Slättaskolan Falun
Kretsar kring el NTA
Grundskola 4 Fysik Teknik
Kretsar kring el är ett tema som handlar om elektricitet. Både om hur den framställs och kommer till oss genom två hål i väggen, och om hur elektriska prylar ska kopplas ihop för att fungera.

Du kommer att få fundera över saker som vad det innebär att leva utan elektricitet: som man gjorde förr, som man gör i delar av världen idag, eller som man ibland tvingas göra när det blir strömavbrott. Du kommer även att undersöka hur en ficklampa fungerar, vad det är som får lampan att lysa, varför den ibland inte lyser, hur olika sorts lampor skiljer sig åt och hur man kan spara energi med lampor. Det blir också diskussioner om faran med elektricitet och om hur det gick till när elektriciteten och glödlampan uppfanns. I slutet av temat har du lärt dig så mycket om elektriska kretsar att du får pröva och klura ut hur du bäst ska dra och koppla olika kretsar.

Elektriciteten var en upptäckt som verkligen förändrade världen, och som kommer att fortsätta förändra den i framtiden också. Vem vet vilka nya spännande idéer som kan utvecklas i just er klass? Det är bara att sätta igång och ta reda på det!

Innehåll

Koppling till Läroplanen

Undervisning

Vad ska du lära dig och vad kommer att bedömas?

Du kommer att lära dig:

Fysik

Planera och genomföra systematiska undersökningar av elektriska föremål och kretsar

Jämföra egna och andras undersökningsresultat och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras

Dokumentera dina underökningar i text och bild

Beskriva principen för några energikällor, den elektriska kretsen, glödlampan och strömbrytaren med användning av begreppen elektricitet, elektrisk ström, motstånd, ledare, isolator, sluten krets och öppen krets

Beskriva samband mellan hur elektricitet produceras i energikällor och hur det används i vardagen och i samhället och koppla detta till att energi kan omvandlas men inte skaps eller försvinna

Samtala om och diskutera frågor som rör energikällor och elektricitet, samt dess betydelse för människan, naturen och samhället

Teknik

Beskriva hur exempelvis glödlampan, strömbrytaren och olika typer av elektriska kretsar är uppbyggda och hur de olika delarna samverkar för att fungera

Resonera om hur några energikällor och elektriska föremål förändrats över tid

Resonera kring energikällors och elektriska föremåls fördelar och nackdelar för människan, samhället och miljö

Hur vi ska arbeta.

Du kommer att:

 

 • Samtala om hur energianvändningen ser olika ut i världen och diskutera tänkbara orsaker till detta

 • Undersöka en glödlampa och få den att lysa i en elektrisk krets

 • Ta reda på olika orsaker till att en elektrisk krets inte är sluten

 • Undersöka vilka föremål som kan sluta en krets och inte, samt identifiera dessa som ledare och isolator.

 • Tillverka en strömbrytare för att sluta och öppna en krets

 • Tillverka ett batteri för att få en lampa att lysa och diskutera för- och nackdelar med batterier

 • Koppla lampan till en solcell och diskutera för- och nackdelar med solceller

 • Jämföra hur elektrisk ström påverkar ledningstråd av olika material, längd och tjocklek

 • Jämföra olika lamptyper utifrån hur de omvandlar el till ljus och värme och argumentera för vilken lampa som är bäst

 • Undersöka skillnaden mellan olika sätt att koppla kretsar och diskutera fördelar och nackdelar med dessa

 • Planera och utforma lösningar för hur elektriska kretsar ska dras i en husmodell för att tillgodose behovet av belysning

 • Jämföra energikällors påverkan på människa och miljö samt ta ställning till vilken energikälla som ska förse husmodellen med el

 • Läsa om hur elektricitet används i hemmet, samhället och naturen och diskutera hur tekniska uppfinningar, vetenskapliga upptäckter betytt för människors levnadsvillkor.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6

Matriser

Fy Tk
Kretsar kring el

Ny nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Ämneskunskaper
Du är på väg mot nivå 2.
Du har grundläggande kunskaper i ämnet.
Du har goda kunskaper i ämnet
Du har mycket goda kunskaper i ämnet.
Genomföra undersökningarna
Du genomför undersökningarna och kan formulera egna frågor
 • Fy  A 6
Du är på väg mot nivå 2.
Du genomför undersökningarna med mycket stöd.
Du genomför undersökningarna med lite stöd och kan formulera någon fråga.
Du genomför undersökningarna självständigt och kan formulera många egna frågor.
Utrustning
Du använder utrustningen på ett säkert sätt.
 • Fy  A 6
Du är på väg mot nivå 2.
Du kan med stöd använda utrustningen på ett säkert sätt.
Du använder utrustningen på ett säkert sätt.
Du använder utrustningen på ett säkert sätt och kommer på egna lösningar.
Skriva och rita
Du skriver och ritar om dina undersökningar, t.ex. genom att göra skisser, ritningar och tabeller.
 • Fy  A 6
Du är på väg mot nivå 2.
Du kan med stöd göra enkla dokumentationer men de blir ofullständiga och delvis svåra att förstå.
Du kan självständigt göra dokumentationer som är relativt tydliga och möjliga för andra att förstå.
Du gör självständigt dokumentationer och kan t.ex. beskriva en undersökning med text och bild så någon annan kan göra om den.
Använda begrepp
Du kan förklara resultaten och använder ord som du lär dig (t.ex. elektroner, sluten krets, ström, spänning, diod)
 • Fy  A 6
 • Tk
Du är på väg mot nivå 2.
Du kan förklara vissa av de ord du lär dig.
Du använder vissa ord som du lär dig när du förklarar resultaten.
Du använder ofta ord som du lär dig när du förklarar dina resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: