Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektromagnetism

Skapad 2013-10-17 21:23 i Tullbroskolan Falkenberg
Magnetism och el-lära.
Grundskola 7 – 9 Fysik
Vi studerar magnetismen och ser hur elektricitet kan skapa magnetism och även tvärtom. Mycket av den teknik som omger oss i vardagen och möjliggör vår civilisation, bygger på upptäckten av elektromagnetism. En del av kursen kommer vi att begrunda detta faktum. I sammanhanget kommer vi också in på hur man kan resonera hållbarhetsmässigt i utnyttjandet av de tekniska uppfinningar som bygger på elektromagnetism.

Innehåll

 

Bedömning - vad och hur

Bedömning sker hela tiden t ex under lektioner då vi pratar om försök. Bedömning sker under praktiskt laborationsarbete och av inlämnade laborationsrapporter. Bedömning sker också av kortare uppgifter som redovisas muntligt eller skriftligt. Som i tidigare kurser kommer vi att använda oss av modulering, dvs diskutera exempel på nivåer i kunskaper och se vad de hamnar på i betygsskalan. Självbedömning och kamratbedömning kommer att användas t ex vid presentationer av uppgifter, formativa test/hemtenta, laborationsrapporter osv.

 

Använda utrustning
Resultat, modeller & teorier
Dokumentera undersökningar
Upptäckter och deras betydelse
Påverkan på miljö & hållbar utveckling
Använda information & anpassa framställning
Fysikaliska sammanhang, begrepp, modeller & teorier

Vi kommer att ägna tid åt att reflektera över hur man skulle kunna sammanfatta de 7 utvalda kunskapskraven. De frågor som vi tar hjälp av är följande:

1) Vilka kunskapskrav anser du hänger ihop med försök, laborationer?

2) Vilka kunskapskrav hänger ihop med din förmåga att läsa/läsvana/läsförståelse?

3) Vilka kunskapskrav hänger ihop med din förmåga att uttrycka dig muntligt och skriftligt?

4) Vilka slutsatser drar du av detta för dina studier i allmänhet framöver?

5) Vilket kunskapskrav bygger på att du har kunskaper om begrepp och fenomen i fysik för att kunna dra slutsater?

6) Vilken/vilka slutsatser kan du dra av svaret i fråga 5 för din studieteknik?

7) Vilket kunskapskrav hänger ihop med biologiämnet? Motivera!

8) Vilket kunskapskrav hänger ihop med ämnet historia? Motivera!

9) Anser du att en genomgång och diskussion av svaren till frågorna ovan gör det lättare för dig att nå högre kunskaper i ämnet fysik/kursen om elektromagnetism?

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att använda flera olika arbetsformer,  t ex genom laborationerna, eget skriftligt arbete som sammanfattas muntligt(skulle t ex kunna handla om hur en elmotor fungerar), demolabbar med förklarande genomgångar/diskussioner/frågor, läsning i grupp och enskilt av läroboken och att därigenom kunna besvara frågor om texten/bilder/filmer; hemtenta/formativt test, kortare grupp-uppgifter. 

Fråga:

1) Vilka/vilken arbetsform känns mest bekväm för dig? Om det är så att någon eller några arbetsformer gynnar dig bäst - vad kan det bero på?

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
    Fy
  • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
    Fy
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: