👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritids ht-13

Skapad 2013-10-18 10:09 i Långåsskolan Falkenberg
I höst arbetar vi med värdegrunden.
Grundskola F – 3
Vi vill skapa en trygg grupp där barnen bryr sig om varandra.

Där vi uppmuntrar varandra, skapar gemensamma upplevelser och har roligt tillsammans. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och

Utvärderingen - vad och hur

 Vi talar om våra likheter- olikheter om allas lika värde i gruppen och hur vi ska vara mot varandra så att alla mår bra och trivsas.

Undervisning och arbetsformer

Vi har massage 1 gång i veckan.
Vi har samarbetsövningar, där vi lär känna varandra i olika gruppkonstellationer.
Dramaövningar
Vi går till gymnastiksalen 1 gång i veckan där vi leker lekar dessutom har vi olika uteaktiviteter en hel eftermiddag i veckan. 
Vi har fritidsmöte med barnen var 3:e vecka, där barnen tar upp vad som är bra, vad som kan bli bättre. Där lär de sig att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktiga.
Vi har även skapande aktiviteter tillsammans.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,