Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik kap 1-2 år 8C 2016

Skapad 2013-10-20 16:45 i Kullaviksskolan 7-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 8 Matematik
...

Innehåll

Matematik år 8 kap 1-2

PLANERINGMatematik       8C Kap 1-2

 

A.  MÅL OCH BEDÖMNING

 

1.     Övergripande Mål:

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förut­sättningar att utveckla sin förmåga att

• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

• föra och följa matematiska resonemang, och

• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

                                                                                                                                                                                        (Skolverket LGR 11)

2.     Kunskapskraven

Se bedömningsmatris på Fronter samt i Unikum

 

B.  OMRÅDESBESKRIVNING

 

1.     Centralt innehåll:

• Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.

• Potensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.

• Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.

• Avbildning och konstruktion av geometriska objekt. Skala vid förminskning och förstoring av två-och tredimensionella objekt.

• Likformighet och symmetri i planet.

• Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.

• Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

• Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

 

 

2.     Du skall kunna:

Kap 1

-           Talsystemets uppbyggnad

-           Multiplicera och dividera med positiva tal som är mindre än 1

-           Förklara vad ett negativt tal är

-           Addera och subtrahera negativa tal

-           Skriva tal i potensform

Kap 2

-           Förklara vad area är för något

-           Beräkna arean av rektanglar, parallellogram, trianglar och cirklar

-           Använda de vanligaste area-enheterna

-           Använda skala och göra en ritning

-           Förklara spegelsymmetri och rotationssymmetri

 

3.     Metod för att nå målen:

Vi kommer arbeta med muntliga genomgångar och diskussioner både i större och mindre grupper. Du kommer att arbeta med en grundkurs och därefter fortsätta på din egna nivå. Du kommer ha tillgång till filmer med grundgenomgångar.

 

 

C.  UNDERVISNING

Se separat planering som finns på Fronter där veckoplanering, läxor mm finns angivet.

 

D.  VISA LÄRANDE

Du kommer att ges möjlighet vid muntliga diskussioner, enskilda diskussioner, läxförhör samt skriftliga prov att visa ditt lärande.

Med hjälp av diagnoser ges du möjlighet att själv se var du står och vad som behöver stärkas.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: