Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd - Öva och känna.

Skapad 2013-10-21 13:38 i Mörsils skola F-9 Åre
Ni kommer få uppgift som lockar fram er lust till att slöjda.
Grundskola 3 – 5
Ni kommer få en uppgift som lockar fram er lust till att slöjda! Ni kommer få arbeta efter ritningar och pröva på hur olika verktyg/tekniker och hur de fungera ihop med olika material. Era slöjdalster kommer få hög personlig touch;) och kommer kunna användas hemma.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Undervisning

Ni kommer få en genomgång av de olika alternativen. Under terminen kommer ni får fler genomgångar kring tex, limning, förborrning/pelarborr maskin och design förslag. Ni sitter gruppvis och uppmanas att samarbeta och utbyta idéer;) Prata slöjd!

Bedömning.

Ni kommer bedömas utifrån Er planering med skiss/ritning.  Material och Verktygskunskap bedöms.Specifikt och tydligt tillfälle för bedömning är kring ett sammanfogningmoment.
Er förmåga att "prata slöjd" är en del i bedömningen. I slutet av arbetet ska ni redovisa Ert arbete. Detta kommer visa på er förmåga att planera, värdera och ompröva.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
  Sl  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: