Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skog och natur år 4

Skapad 2013-10-21 15:48 i Hannaskolan Grundskolor
Vi jobbar med djur, växter och hur allt fungerar i naturen. Vi tittar på film från SLI, använder PULS Sverige Skogen att läsa i och spelar spel om växter och djur.
Grundskola 4 Biologi NO (år 1-3)
VI lär oss om skog och natur, om växter och djur...!

Innehåll

 Mål

Eleven ska:
veta hur en näringskedja/näringsväv fungerar och hur allt i naturen hänger ihop.
veta hur man sorterar och grupperar växter och djur
lära sig de vanligaste växterna och djuren som vi har i Sverige
lära sig om livets utveckling och hur växter och djur anpassar sig i olika miljöer
veta hur vi påverkar miljön
lära sig och allemansrätten och veta vad fridlyst innebär

Arbetssätt

Vi kommer att:
ha genomgångar
genomföra enkla laborationer
öva på växter och djur
titta på film
diskutera i smågrupper och helklass
Läsa texter och svara på frågor

Bedömning

Du ska visa dina kunskaper genom att....
vara aktiv i samtalen på lektioner
lämna in enkla laborationsrapporter
läsa text och svara på frågor om den
gruppera blommor och djur
lämna in läxförhör

Uppgifter

 • Läxförhör 10 maj, NO

 • Läxa NO 29 maj

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: