👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa - redskapsgymnastik, lekar och kondition

Skapad 2013-10-23 14:05 i Grebbestadsskolan Tanum
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Under V. 43 - v. 49 kommer vi att ha redskapsgymnastik med styrka, smidighet och kondition som tema på idrottslektionerna.

Du kommer att få testa olika redskap t.ex bock, plint, ringar och räck.

Med hjälp av dessa redskap får du träning i de motoriska grundformerna. Du kommer också att använda redskapen när du tränar styrka, smidighet och kondition.

Du kommer att få lära dig lekar där redskap används.

Du och en klasskamrat kommer att få tillfälle att hålla i uppvärmning och stretching.

Innehåll

Syfte

 

Centralt innehåll

Mål - det här bedöms

Det här kommer att bedömas:

Din förmåga att:

 • delta i spel, lekar och idrotter som innefattar sammansatta grundformer.
 • anpassa dina rörelser till takt och rytm.
 • samtala om dina upplevelser av fysisk aktivitet.
 • ge exempel på hur namn förebygger skador i idrotten.
 • att du kan simma 200 m varav 50 m på rygg.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Simning i mag- och ryggläge.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
  Idh  E 6
 • Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  E 6

Matriser

Idh
Idrott & Hälsa Kunskapskraven för åk 6

E
C
A
Elevens förmåga att delta i spel, lekar och idrotter. Elevens förmåga att anpassa sina rörelser till olika spel, lekar och idrotter.
Eleven kan delta i spel, lekar och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Eleven kan delta i spel, lekar och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Eleven kan delta i spel, lekar och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
Elevens förmåga att anpassa sina rörelser till musik efter takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven relativt väl sina rörelser till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven väl sina rörelser till takt och rytm.
Elevens förmåga att samtala om dina upplevelser av fysiska aktiviteter. Elevens förmåga att resonera kring hur fysiska aktiviteter påverkar hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Elevens förmåga att beskriva hur man förebygger skador inom spel, lek och idrotter.
Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med spel, lekar och idrotter.
Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med spel, lekar och idrotter.
Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med spel, lekar och idrotter.

Idh
Idrott & Hälsa Kunskapskraven för åk 6

E
C
A
Elevens förmåga att delta i spel, lekar och idrotter. Elevens förmåga att anpassa sina rörelser till olika spel, lekar och idrotter.
Eleven kan delta i spel, lekar och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Eleven kan delta i spel, lekar och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Eleven kan delta i spel, lekar och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
Elevens förmåga att anpassa sina rörelser till musik efter takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven relativt väl sina rörelser till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven väl sina rörelser till takt och rytm.
Elevens förmåga att simma
Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Elevens förmåga att genomföra olika aktiviteter i natur-och utemiljö.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Elevens förmåga att beskriva hur man förebygger skador inom spel, lek och idrotter.
Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med spel, lekar och idrotter.
Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med spel, lekar och idrotter.
Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med spel, lekar och idrotter.