Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduism och buddhism vt 2016

Skapad 2013-10-25 06:52 i Torpskolan Lerum
Religionskursen i årskurs 8 handlar om två av våra världsreligioner.
Grundskola 8 – 9 Religionskunskap
...

Innehåll

Det här skall du lära dig:

Buddhism Det är viktigt att känna till att buddhismen är en religion utan Gud, Buddhas liv och betydelse, var i världen buddhismen är den rådande religionen, veta vad målet är för en buddhist, känna till något som en buddhist tycker är viktigt i livet, de fyra ädla sanningarna, den åttafaldiga vägen. 

Hinduism Det är viktigt att kunna redogöra för kretsloppstänkandet och karmalagen, känna till något om hinduismens gudar och högtider, kunna berätta om kastväsendet, var i världen hinduismen är den rådande religionen, veta att korna är heliga och varför, känna till något som en hindu tycker är viktigt i livet, veta vem Mahatma Gandhi var samt kunna jämföra hinduismen med kristendomen och diskutera eventuella likheter och skillnader.

Kunna jämföra buddhism eller hinduismen med kristendomen och diskutera eventuella likheter och skillnader.


Vad säger läroplanen (Lgr 11)?

Mål: Religioner och andra livsåskådningar 1 Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism. 2 Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle. 3 Huvuddragen i världsreligionernas historia.

Religion och samhälle 1 Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser. 2 Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt. 3 Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.

Identitet och livsfrågor: 1 Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar. 2 Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid forman¬det av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.

Etik 1 Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar. 2 Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.

Matriser

Re
Hinduism och buddhism

Rubrik 1

E
D
C
B
A
Lgr 11
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
D innebär att kunskapskraven för E och till stora delar för C är uppfyllda
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna
B innebär att kunskapskraven för C och till stora delar för A är uppfyllda
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Denna kurs
Du visar att du har grundläggande kunskaper om hinduism och buddhism. Du kan berätta om det mest centrala inom dessa religioner.
D innebär att kunskapskraven för E och till stora delar för C är uppfyllda
Du visar att du har goda kunskaper om hinduism och buddhism. Du kan förklara det mest centrala i dessa religioner, hur de fungerar.
B innebär att kunskapskraven för C och till stora delar för A är uppfyllda
Du har mycket goda kunskaper om hinduism och buddhism och med dessa goda kunskapeer kan du tydligt förklara det mest centrala i dessa religioner, hur de fungerar
Lgr 11
Dessutom för eleven enkla resonemang om likheter och skillnader inom några religioner och andra livsåskådningar.
D innebär att kunskapskraven för E och till stora delar för C är uppfyllda
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom några religioner och andra livsåskådningar.
B innebär att kunskapskraven för C och till stora delar för A är uppfyllda
Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom några religioner och andra livsåskådningar.
Denna kurs
Du känner till några olika riktningar inom dessa religioner. Du kan även jämföra dem med kristendomen och se på likheter och skillnader.
D innebär att kunskapskraven för E och till stora delar för C är uppfyllda
Du kan tydligt ("utvecklade resonemang") berätta om likheterna och skillnaderna mellan olika riktningar inom hinduismen o buddhismen och kan jämföra med kristendomen
B innebär att kunskapskraven för C och till stora delar för A är uppfyllda
Du kan välutvecklat och nyanserat berätta om likheterna och skillnaderna mellan olika riktningar inom hinduismen o buddhismen och kan jämföra med kristendomen
Lgr 11
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
D innebär att kunskapskraven för E och till stora delar för C är uppfyllda
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
B innebär att kunskapskraven för C och till stora delar för A är uppfyllda
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Denna kurs
Du kan ge exempel på hur religioner kan påverka samhället och se samband mellan religion och samhälle.
D innebär att kunskapskraven för E och till stora delar för C är uppfyllda
Du kan tydligt berätta om samband mellan religion och samhälle. Dina resonemang är utvecklade och du kan ge konkreta exempel.
B innebär att kunskapskraven för C och till stora delar för A är uppfyllda
Du kan berätta om komplexa samband mellan religion och samhälle med välutvecklade och väl underbyggda resonemang. (underbyggda betyder här att du kan visa varför du säger en viss sak, du beskriver dina "bevis")
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: