Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering, Musik åk.4 Holmesskolan läsåret 2016/2017

Skapad 2013-10-26 15:43 i Holmesskolan Torsby
Grundskola 4 Musik
När vi har musik, får du möjlighet att utveckla din förmåga att musicera på olika sätt: Vi sjunger, spelar, dansar, gör rörelser, improviserar, gestaltar, skapar, lyssnar, samtalar, reflekterar, analyserar och ger feedback.

Innehåll

Undervisning

 • Vi sjunger unison sång, växelsång, kanon och enkel stämsång.
 • Vi använder rösten på olika sätt.
 • Vi spelar tillsammans på rytminstrument.
 • Vi spelar enkla melodier.
 • Vi lär oss hur ackord är uppbyggda.
 • Vi lär oss att spela ackord på piano/keyboard.
 • Vi tränar rytmik genom olika övningar.
 • Vi anpassar sång, spel, rörelser och dans till takt och puls.
 • Vi skapar, improviserar och gestaltar på olika sätt gemensamt och i mindre grupp.
 • Vi lär oss olika begrepp, musiksymboler och tecken.
 • Vi lär oss om olika instrument, hur de låter, ser ut och till vilken instrumentfamilj de tillhör.
 • Vi lyssnar på musik från olika genrer, kulturer och tidsepoker.
 • Vi lär oss att lyssna och ge omdöme om eget och andras musicerande.
 • Vi samtalar kring musikupplevelser och musikens funktion i olika tider och sammanhang.
 • Vi lär oss om röst-och hörselvård.

Bedömning

Bedömningen sker kontinuerligt då din lärare ser hur väl och på vilket sätt du deltar och genomför övningar och moment när vi har musik.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
  Mu  4-6
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.
  Mu  4-6
 • Hälsosamma ljudnivåer och olika typer av musikhörselskydd.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.
  Mu  4-6
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
  Mu  4-6
 • Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.
  Mu  4-6
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
  Mu  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: