Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2013-10-28 21:54 i Surteskolan Ale
Grundskola 5 Historia
Nu ska vi ta steget in i den tidsperiod i Sveriges historia som kallas Medeltiden. Du ska få lära dig mer om hur det var att leva på medeltiden och om viktiga personer och händelser. Dessutom kommer du att få lära dig en massa nya ord och begrepp.

När var medeltiden? Vad menas med våldgästning? Vem var heliga Birgitta? Vad gjorde en bödel? Vad var Digerdöden? Vem var Birger Jarl? Vad för slags lek var Håtunaleken? Vad betydde Kalmarunionen? Vad var Stockholms blodbad? Vad menas med åderlåtning? Vad var Hansan? Dessa frågor och många fler kommer du att få svar på, så följ med in i medeltiden!

Innehåll

Så här kommer vi lära oss

 • Läsa olika texter om medeltiden, både fakta och skönlitterär text
 • Skriva olika texter om medeltiden
 • Se olika program om medeltiden, bl.a. Ahmed på medeltiden och Sveriges Historia
 • Se filmer och göra övningar om medeltiden i vårt digitala läromedel Espresso
 • Diskutera personer, händelser, bilder osv...
 • Göra ett studiebesök på Bohus Fästning och vara med på ett lajvspel om medeltiden
 • Lära oss mer om kungar/drottningar på medeltiden genom rollspelet Vem sitter på tronen?

Det här kommer jag bedöma

Jag bedömer dina kunskaper utifrån hur du:

- arbetar på lektionerna
- deltar i diskussioner
- resonerar, jämför, beskriver och tolkar
- gör ditt fördjupningsarbete
- presterar på ett skriftligt prov om medeltiden

Efter vårt arbete om medeltiden ska du kunna:

 • När medeltiden var
 • Känna till och placera i rätt tidsföljd:
  istid, stenålder, bronsålder, järnålder, vikingatid, medeltid
 • Berätta hur det var att leva på medeltiden för olika människor (bönder, adel, borgare, präster)
 • Berätta om några personer som levde på medeltiden, vad de gjorde och vad de är kända för
 • Berätta om några viktiga händelser under medeltiden och vad de innebar
 • Visa på spår från medeltiden i dagens samhälle och resonera om varför historiska händelser kan berättas på olika sätt
 • Använda en del historiska begrepp då du berättar och resonerar

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi
  Syfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 De nordiska staternas bildande.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Hi  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
 • Hi  E 6
  Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
 • Hi  E 6
  Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
 • Hi  E 6
  Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
 • Hi  E 6
  Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
 • Hi  E 6
  Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
 • Hi  E 6
  I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Avsnitt 7

Matriser

Hi
Medeltiden Matris

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper
Du har visat kunskaper om hur människor levde på medeltiden
Grundläggande
Goda
Mycket goda
Kunskaper
Du har visat kunskaper om viktiga händelser på medeltiden
Grundläggande
Goda
Mycket goda
Kunskaper
Du har visat kunskaper om viktiga personer under medeltiden
Grundläggande
Goda
Mycket goda
Resonera
Du har visat att du kan resonera om betydande händelser under medeltiden
Enkla och till viss del underbyggda resonemang
Utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Jämföra
Du har visat att du kan jämföra livet på medeltiden med livet idag.
Enkla och till viss del underbyggda jämförelser.
Utvecklade och relativt väl underbyggda jämförelser
Välutvecklade och väl underbyggda jämförelser
Historiska källor
Du har visat att du känner till och kan resonera kring olika historiska källor.
Enkla och till viss del underbyggda resonemang
Utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Begrepp
Du kan använda historiska begrepp när du diskuterar historia
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: