Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål italienska: Italiano come lingua materna

Skapad 2013-10-29 07:43 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 – 3 Modersmål

Forza! Impariamo insieme ad usare l'italiano divertendoci!

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ml
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Ml
  Syfte använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
 • Ml
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Ml
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
 • Ml
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
 • Ml
  Syfte reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ml  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
 • Ml  1-3
  Läsa och skriva Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
 • Ml  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntligt berättande för olika mottagare.
 • Ml  1-3
  Tala, lyssna och samtala Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
 • Ml  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Ml  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
 • Ml  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
 • Ml  1-3
  Språkbruk Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • Ml  1-3
  Kultur och samhälle Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
 • Ml  1-3
  Kultur och samhälle Lekar och musik från områden där modersmålet talas.

konkretiserade mål för eleven

Du skall kunna:
-prata om dig själv och din familj.
-prata om känslor, och enkelt kunna uttrycka dina åsikter.
-prata om nummer, färger, veckodagar, väder.
-säga något om Italien.
-alfabetet.
-använda språket under lektionen.
-skriva något enkelt på italienska.
-förstå enkla berättelser och sagor som läses högt eller som du läser själv.
-sammanfatta och återberätta enkla sagor eller historier som läses högt eller som du läser själv.

Arbetsformer och material

Arbetsformer:
-kommunikativa övningar
-individuellt arbete
-individuellt och gemensamt läsning
-individuellt och gemensamt skrivning
-lek
-sång
-teater

Material:
-förenklade litterära verk
-arbetsblad, stencil
-internet
-spel
-film

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: