Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal och mönster

Skapad 2013-10-29 15:13 i Nolbyskolan Alingsås
En planering över arbetet med tal och mönster i matematikboken Formula 4.
Grundskola 4 Matematik

Nu ska du få arbeta med att se mönster i figurer och tal. Du ska också få lära dig att ordna tal efter storlek och träna på att använda rätt räknesätt.

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska bidra till att ni utvecklar intresse för matematik och tilltro till er förmåga att använda matematik i olika sammanhang.
Genom undervisningen ska ni ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och samband mellan dessa.

 


 

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och

Våra mål

Du ska kunna:

 • upptäcka mönster i figurer och talföljder
 • jämföra och ordna tal efter storlek
 • läsa av och sätta ut tal på tallinjer
 • visa hur du gör när du försöker lösa problem

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Algebra Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

Undervisningen

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar, ofta där vi tränar på olika matematiska strategier och att formulera lösningar muntligt och skriftligt. Vi kommer också bedöma rimligheten i vårt svar.

Du kommer att arbeta enskilt och ibland med kamrat i Formula 4 för att befästa dina kunskaper.

Du kommer att arbeta med praktisk matematik.

Du kommer att göra diagnoser efter arbetsområdet.


 

Bedömning

 • Förmågan att se mönster i olika figurer
 • Förmågan att se mönster i olika tal
 • Förståelse för hur vårt talsystem är uppbyggt
 • Förmåga att jämföra och storleksordna tal
 • Förmågan att använda olika räknesätt och förstå sambandet mellan dem.

Matriser

Ma
Tal och mönster

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmågan att se mönster i olika tal
Har svårigheter med att se mönster i olika tal.
Kan se mönster i enklare talföljder.
Kan se mönster i olika talföljder.
Förståelse för hur vårt talsystem är uppbyggt
Behöver hjälp med att förstå hur talsystemet är uppbyggt.
Förstår delvis hur talsystemet är uppbyggt.
Förstår hur talsystemet är uppbyggt.
Förmåga att läsa av tallinje
Behöver hjälp med att läsa av tallinjen
Kan läsa av enklare tal på tallinjen
Kan läsa av svårare tal på tallinjen
Förmågan att använda olika räknesätt och förstå sambandet mellan dem.
Behöver hjälp med att använda olika räknesätt.
Kan använda olika räknesätt men ser inte sambandet mellan dem.
Kan använda olika räknesätt och ser sambandet mellan dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: