Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textilslöjd åk 2

Skapad 2013-10-29 17:41 i Rösjöskolan Sollentuna
LPP Textilslöjd åk2
Grundskola F – 2 Slöjd
Gosedjur, kuddar, väskor, mössor, vantar, osv är exempel på några saker du kan tillverka alldeles själv i den mjuka slöjden. Här arbetar vi utifrån en ide till en färdig produkt. Det innebär ett manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativitet och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet. Betydelsefulla egenskaper både för individen och samhällets utveckling.

Innehåll

Syfte med undervisningen

 • Att få kunskaper om olika redskap och verktyg; hur de benämns, deras användningsområde, var de finns i salen och hur de används på ett säkert sätt.
 • Att få praktiska och teoretiska kunskaper om materialen tyg-garn-tråd.
 • Att kunna några enkla grundläggande tekniker i ämnet textilslöjd.
 • Att träna på att lyssna till/ titta på instruktioner och arbeta därefter.
 • Att träna på att planera egna arbeten inom givna arbetsområden, planera hur det färdiga resultatet ska se ut genom att bestämma färger, storlek, mönster, val av material etc.
 • Att träna på att genomföra din ide och dina val och ibland göra omval.
 • Att träna på att utvärdera och dokumentera ditt färdiga arbete.

Det här ska vi göra

Snoddarmband
Du planerar färgerna till snodden och klipper garn efter givet mått.
Du får lära dig tekniken att göra tvinnade snoddar och att göra en knut.


Garnboll
Du planerar vilka färger din garnboll ska ha och klipper till garn efter givet mått. Du får lära dig tekniken att göra en garnboll och bekanta dig med materialet garn och verktyget sax. När arbetet är klart gör du en enkel utvärdering av ditt arbete och fotograferar det.


Broderi på aidaväv
Du planerar hur det färdiga broderiarbetet ska se ut. Du får lära dig och träna på att sy förstygn, efterstygn och snedastygn och att använda nål och göra knut. Du får också träna på att använda strykjärnet. När du är klar med arbetet gör du en enkel utvärdering av ditt arbete och fotograferar det.


Kaststygnsfigur i tyg
Du planerar hur det färdiga arbetet ska se ut, tex vilken färg, vilken form, vilket sorts tyg. Du får träna på att rita mallar och klippa i tyg. Du får lära och träna dig på att sy kaststygn och att vändsy ett föremål.Du får lära dig och träna på att sy i knappar när du syr ögon på din figur. När arbetet är klart gör du en enkel utvärdering av arbetet och fotograferar det

Materiallära : ull  

Under terminen kommer du att få lära dig om materialet ull, dess ursprung, framställning, egenskaper och användningsområden. Vi kommer bla att titta på hur fårens ull klipps och behandlas.

 

 

Det här ska vi bedöma

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Lgr11
 • utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och
  Lgr11
 • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
  Lgr11
 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
  Sl  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
  Sl  1-3
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-3
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  Sl  1-3
 • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.
  Sl  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
  Sl  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: