👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa År 2

Skapad 2013-10-30 10:34 i Njutångers skola Hudiksvall
I kursen idrott och hälsa kommer vi jobba med att utveckla kunskaper inom rörelse såväl inomhus som i naturmiljö. Exempel på sådant kan vara utveckling inom kroppslig förmåga i sammansatta grovmotoriska rörelser (springa, hoppa, klättra), förståelse för vikten av hänsyn till naturen, säkerhet i samband med aktiviteter. Vi kommer även prata om aktivitetens betydelse för den fysiska förmågan och hälsan. Tex varför ska vi röra på oss?
Grundskola F – 3 Idrott och hälsa

Innehåll

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

"Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra. Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga."

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Konkretiserade mål

Du förväntas kunna...

 • utföra grovmotoriska grundformer t.ex. springa, hoppa, stödja, balansera.
 • våga prova nya övningar, t ex redskapsövningar.
 • aktivt delta i lekar och enkla bollspel och förstå samt följa dess regler.
 • visa hänsyn och samarbeta med de andra i gruppen vid olika lekar och aktiviteter.
 • veta hur man vistas i sporthallen på ett säkert sätt.
 • självständigt sköta dusch och ombyte.

 

Arbetssätt

Vi kommer arbeta med...

 • olika typer av lekar.
 • rörelse till musik.
 • gymnastikredskap och hinderbanor.
 • att läsa, förstå och passa en karta.
 • samtal om hjärtat och träning.
 • Testa på olika sporter

Bedömning

Du ska visa dina kunskaper enligt de konkretiserade målen genom att aktivt delta på lektionerna såväl i de praktiska momenten som när vi samtalar och funderar kring lektionen och hur olika lekar och idrotter påverkar hur vi mår. Bedömningen sker fortlöpande under terminen. 

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Baskunskaper

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Musik och rörelse
Jag kan röra mig fritt till musik.
Jag kan med viss anpassning till takt och rytm delta i enklare övningar med rörelse till musik.
Jag kan delta i enklare moment med rörelse till musik.
Motorisk träning
Hinderbanor och redskapsgymnastik
Jag deltar i övningar som tränar de grovmotoriska grundformerna t.ex. rulla, åla och krypa.
Jag kan utföra grovmotoriska grundformer tillsammans. T.ex. i en hinderbana.
Rumsuppfattning (orientering)
Jag behöver hjälp för att kunna läsa och förstå en karta. T.ex. när vi ska plocka fram material utifrån en karta på tavlan.
Jag kan med lite vägledning läsa och förstå en karta samt hitta till kontroller placerade i den direkta närheten.
Jag kan läsa, förstå en karta utan vägledning samt hitta till kontroller placerade i den direkta närheten.
Idrott och lekar
Instruktioner och regler
Jag har svårt att förstå instruktioner och lekens/idrottens olika regler.
Jag visar förståelse för lekens/idrottens regler och håller mig till de regler som är uppsatta för leken/idrotten.
Samarbetsförmåga
Jag uttrycker mig ibland negativt om både med- och motspelare.
Jag visar respekt mot både med- och motspelare genom att peppa på ett positivt sätt.
Samarbetsförmåga
Jag har svårt att hantera motgångar och behöver hjälp för att komma fram till de bästa lösningarna för förbättrat samarbete i gruppen.
Jag deltar i gruppen och börjar med viss handledning få en förståelse för hur jag ska göra för att samarbetet ska fungera.
Jag deltar aktivt i gruppen och kan diskutera mig fram till olika lösningar tillsammans med de andra deltagarna i gruppen. Jag visar förståelse för att alla skall delta i spelet och försöker oftast agera så att att alla i mitt lag får vara aktiva.