Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 8 och 9

Skapad 2013-10-30 10:37 i Central barn- och elevhälsan Falkenberg
Arbetsområden i svenska Läsa, reflektera, skriva.
Grundskola 8 – 9 Svenska
...

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Din förmåga att läsa olika typer av texter, bland annat noveller, historiska texter, krönikor, artiklar, reportage och dikter mm.
Din förmåga att ta till dig de texter du läst: Visa att du har förstått innehållet, kunna reflektera över vad du har läst och göra jämförelser med egna erfarenheter, saker du upplevt, läst tidigare eller något du t.ex. sett på TV, internet eller film.
Din förmåga att skriva olika sorters texter på egen hand.


Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Bedömning - vad och hur

Jag bedömer din läsförmåga - Din förmåga att ta till dig de texter du läst genom att svara på frågor.

Din förmåga att göra jämförelser med egna erfarenheter. Göra tolkningar och reflektera över det du har läst.

Din förmåga att skriva egna texter av olika slag.

Din förmåga att ta till dig information och fakta.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 9
  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
 • Sv  E 9
  Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv  E 9
  Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
 • Sv  E 9
  Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
 • Sv  E 9
  Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
 • Sv  E 9
  Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
 • Sv  E 9
  Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv  E 9
  Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
 • Sv  E 9
  Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.

Undervisning och arbetsformer

Vi arbetar utifrån grundboken, studieboken och annat material.
Läser olika typer av  texter och svarar på frågor både muntligt och skriftligt.

Utifrån texter som du själv har läst provar du även att skriva olika typer av texter själv.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: