Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap/Svenska Södra skolan åk 5-6

Skapad 2013-11-02 12:19 i Södra skolan Falun
Privat ekonomi och offentlig ekonomi
Grundskola 5 – 6 Svenska Samhällskunskap

Du ska fundera på vilken betydelse pengar har för dig och vårt samhälle.

Innehåll

Syfte

 Mål:

 • Du ska utveckla din förmåga att se samband.
 • Du förstår hur din konsumtion ( vad du använder dina pengar till) påverkar dig själv, andra människor och samhället du lever i.

 • Du förstår varför människor behöver ett arbete.

 • Du förstår varför vårt samhälle behöver människor som arbetar.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh
  Syfte analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh  4-6
  Samhällsresurser och fördelning Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
 • Sh  4-6
  Samhällsresurser och fördelning Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
 • Sh  4-6
  Samhällsresurser och fördelning Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.

Konkretisering av mål

 

 

Konkretiserade mål:

 • Du visar att du kan föra ett resonemang med tankekedjor, orsaker, konsekvenser, för-och nackdelar.

Du kan föra ett resonemang om:

 • vad arbete och inkomst är

 • hur inkomst och konsumtion hänger ihop

 • hur inkomst, konsumtion och sparande hör ihop med välstånd och fattigdom

 • vad skatter är och hur pengarna kan användas

 

 

Arbetssätt

Arbetssätt:

 • Ett tankeexperiment: Du får 100 kronor. Vad gör du med pengarna? Resonemang utifrån resultatet av tankeexperimentet. (orsaker, konsekvenser, för-och nackdelar med olika val)

 • Ett påstående: Vi kan leva utan pengar i vårt samhälle. Håller med/håller inte med. Resonemang först i grupp sedan helklass.

 • Film: Banderoll – Om konsumism. Följs upp med resonemang.

 • Ur läroböcker: Resonemang om olika diagram över ekonomi.

 • Vi skriver en resonemangstext gemensamt om orsaker till att vi betalar skatt i Sverige.

 • Vi analyserar tankekedjor i den gemensamma texten. Vi arbetar med kamratrespons på analysen av tankekedjor.

 • Vad händer?: ”Lisas föräldrar blir arbetslösa."   Hur påverkar det Lisa och hennes familj. Skriv en resonemangstext i par/grupp.

 • Vi ger kamratrespons på grupptexterna.
 • Vi avslutar med en individuell resonemangstext om för-och nackdelar med skatter.

 

 

 

Bedömning

 

Bedömning:

 • Hur du resonerar i samtal och i dina texter.
 • Hur utvecklat du kan använda de begrepp vi arbetar med.

 • Hur utvecklat du kan beskriva sambandet mellan arbete, inkomst, skatt, konsumtion.

 

Matriser

Sv Sh
Faluns mall för Pedagogiska Planeringar

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: