Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP - träslöjd

Skapad 2013-11-03 20:24 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Slöjd

Innehåll

Syfte

Du skall
- skapa föremål
- använda olika material
- välja verktyg och använda dem på rätt sätt
- planera och utvärdera ditt arbete

Centralt innehåll

Konkretiserade mål

Eleven

 • kan presentera idéer för slöjdarbeten.
 • visar kreativitet (skapar, löser problem).
 • planerar arbeten, väljer material, arbetsmetoder och verktyg.
 • genomför arbeten.
 • följer instruktioner (muntliga, skriftliga).
 • kan påverka sitt resultat under arbetets gång.
 • tar egna initiativ, arbetar självständigt och tar eget ansvar.
 • utvärderar sina arbetsinsatser och det färdiga resultatet.
 • följer regler, rutiner och bidrar till arbetsro.

Undervisningen

Olika inspirationskällor ligger till grund för att eleverna kan komma med idéer och förslag på arbeten. Eleven uppmuntras till att visa kreativitet. Teoretiskt arbete blandas med praktiskt arbete. I planeringen övar eleven på att mäta, skissa, rita och tänka igenom arbetet. Eleven får kännedom om material och dess egenskaper, så att de kan välja rätt till olika slöjdföremål. Eleven får lära sig att använda och sköta verktyg rätt. Eleven tränar på att använda tidigare inlärda tekniker och prova nya. Eleven tränar på att använda både muntliga och skriftliga instruktioner. Utvärdering: Dels under arbetets gång och när slöjdprodukten är klar. Eleven reflekterar över vad som blivit bra och vad som behöver utvecklas.

Bedömning

Samtliga delar i slöjdprocessen ska bedömas (idé,planering, genomförande, utvärdering).

Vi bedömer

 • hur eleven kan skapa och genomföra idéer.
 • hur självständigt eleven arbetar.
 • problemlösningsförmågan.
 • initiativförmågan ( t ex hur eleven använder tiden).
 • hur ansvarsförmågan är (ansvar för sig själv, slöjdandet, salen, ordning).
 • hur eleven kan välja och använda verktyg, metoder och material.
 • hur eleven gör färg- och formval (estetiska förmågan).
 • om produkten har bra funktion.
 • hur eleven kan arbeta efter instruktioner och beskrivningar.
 • hur eleven kan motivera sina val.
 • hur eleven kan utvärdera sitt eget arbete.

Matriser

Sl
Slöjd åk 4-9 Lgr 11

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Idé/Planering
Jag har en idé, berättar om den och kan göra en enkel skiss.
Jag kan visa enkla förslag till slöjdarbeten och därefter göra en skalenlig ritning.
Jag använder olika inspirationskällor och ritar egna förslag till slöjdarbeten.
Jag kan rita och visa idéer till slöjdarbeten på ett genomtänkt och självständigt sätt.
Jag väljer färg och form.
Jag visar intresse för material, färg och form. Jag tänker på hur jag använder materialet.
Jag väljer material, färg och form och förklarar mina val med tanke på utseende, funktion och miljö.
Jag vet hur färg, form och material påverkar utseendet och funktionen. Jag är miljö- och kostnadsmedveten.
Genomförande
Jag kan med hjälp följa en muntlig instruktion.
Jag kan följa en instruktion eller arbetsbeskrivning,
Jag kan arbeta efter instruktioner, ritningar, mönster, arbetsbeskrivningar.
Jag arbetar självständigt efter instruktioner, ritningar, mönster eller arbetsbeskrivningar och kan använda tidigare erfarenheter.
Jag har provat på olika sätt att arbeta på.
Jag kan med hjälp av min lärare välja arbetsmetod/teknik.
Jag kan ofta ge förslag på lämplig arbetsmetod/teknik.
Jag väljer självständigt metod/teknik.
Jag har provat olika enkla verktyg och redskap.
Jag kan med hjälp av min lärare välja och använda verktyg och redskap på ett säkert sätt.
Jag kan välja lämpliga verktyg, redskap och kan hantera dessa på ett bra och säkert sätt.
Jag väljer självständigt verktyg och redskap och kan hantera dessa på ett skickligt och säkert sätt.
Jag är rädd om mitt arbete och håller ordning på det.
Jag tar hand om mitt arbete och min arbetsplats.
Jag tar ansvar för mitt arbete, slöjdsalens saker och min städuppgift.
Jag tar alltid stort ansvar för mitt arbete och för helheten i slöjdsalen.
Jag behöver stöd och hjälp för att komma igång.
Jag arbetar med rätt saker på lektionerna.
Jag tar ofta egna initiativ för att leda arbetet framåt.
Jag tar många egna initiativ för att arbetet ska gå framåt. Jag använder tiden väl.
Utvärdering
Jag kan berätta vad jag har gjort. Jag dokumenterar mitt arbete i www.slöjd.nu
Jag kan skriva en redovisning om min arbetsinsats och enkelt beskriva slöjdprocessen. Jag kan namnge verktyg och redskap. Jag dokumenterar mitt arbete i www.slöjd.nu
Jag kan skriva en redovisning och förklara och motivera olika steg i slöjdprocessen. Jag kan namnge verktyg och teknikerna. Jag dokumenterar mitt arbete i www.slöjd.nu
Jag kan på ett utförligt sätt beskriva och förklara min arbetsinsats och min produkt. Synpunkter kring historik, utseende, funktion, miljö och ekonomi samt finns med. Jag dokumenterar mitt arbete i www.slöjd.nu

Ny rubrik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: