👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konstarbete Ht-17

Skapad 2013-11-04 13:36 i Gustav Adolfsskolan Alingsås
Ett arbete om en "konstperson". Samarbete Bild och Svenska.
Grundskola 9 Svenska Bild
Välj en person verksam inom konst som du skall göra ett fördjupningsarbete om. Det kan vara t ex en designer, konstnär, arkitekt, fotograf.

Innehåll

1.Mål/ Kursplanemål

De mål att sträva mot som läraren har utgått från.

2. Tolkat och konkretiserat mål/ tolkade och konkretiserade mål

Du skall kunna använda olika tekniker, verktyg och material (t ex pastell, akvarell, foto).
Du skall kunna presentera dina bilder i ett häfte där du medvetet väljer en passande layout.
Du skall kunna analysera och tolka de verk du valt med ämnesspecifika begrepp (bildord t ex kubistisk stil, lavering m fl).

Du skall kunna skriva om din konstperson med ett passande språk, god disposition av texten samt att du ska använda skrivreglerna .
Du skall kunna sammanställa information från olika källor och värdera källornas trovärdighet.
Du skall göra din sammanställning om din konstnär som är lockande att läsa.
Du skall kunna presentera arbetet som du läst med en bra struktur, innehåll och språk.

3.Undervisningen:

 

Du kommer att under fyra veckor få arbeta med detta projekt både under bild- och svenskalektionerna.

Lektion ett kommer både lärarna i bild och svenska presentera arbetet för er. Du kommer under en vecka få ägna lektionstiden till att samla material och fakta om din valda konstperson. Därefter sammanställer och formulerar du om materialet och gör analyser av konstpersonens verk. Ni kommer att få läsa varandras arbeten i mindre grupper och ge varandra respons. Därefter lämnas arbetet in till båda lärarna för slutgiltig bedömning.

4. Bedömning:

Detta kommer att bedömas: Vi kommer att bedöma din förmåga att vara källkritisk och vilka källor du använder. I ditt häfte kommer vi att bedöma innehåll, språk och layout.

Under din opponering kommer vi att bedöma din förmåga att sammanfatta, ge respons, opponera och resonera kring en kamrats arbete. Du ska även kunna diskutera ditt eget arbete.

5. Visa vad man lärt/ Visa lärande:

Ett häfte om en konstperson:

Framsida (konstpersonens namn, eventuell bild och ditt namn)
Fakta om personen (privatliv, tidsepok, samhällsklass, skolor, konstarter m m)
Bilder som är typiska för konstpersonen (var noga med bildtext där titel och årtal finns med)
Analyser av bilder och personliga reflektioner kring bilderna och arbetet
Källförteckning med fotnoter.

(Innehållsförteckning om du vill och hinner)

Uppgifter

 • Kopia/parafras

 • Kopia/parafras - inspirerad av din konstperson

 • Kopia/Parafras inspirerat av din konstperson

 • Konstarbete

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
  Bl  A 9
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  A 9
 • Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
  Bl  A 9
 • Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.
  Bl  A 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  A 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  A 9

Matriser

Sv Bl
GA Konstarbete Bild/Svenska Lgr11

Måluppfyllelse
Hög måluppfyllelse
Presentation
Under arbetsprocessen BIDRAR DU TILL ATT FORMULERA OCH VÄLJA HANDLINGSALTERNATIV SOM LEDER FRAMÅT. Dessutom kan du presentera dina bilder med VISS anpassning till syfte och sammanhang.
Under arbetsprocessen FORMULERAR OCH VÄLJER DU HANDLINGSALTERNA-TIV SOM EFTER NÅGON BEARBETNING LEDER FRAMÅT. Dessutom kan du presentera dina bilder med GANSKA GOD anpassning till syfte och sammanhang.
Under arbetsprocessen FORMULERAR OCH VÄLJER DU HANDLINGSALTERNATIV SOM LEDER FRAMÅT. Dessutom kan du presentera dina bilder med GOD anpassning till syfte och sammanhang.
Tekniker och material
I arbete kan du använda olika tekniker, verktyg och material på ett i HUVUDSAK fungerande sätt och PRÖVAR hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck
I arbete kan du använda olika tekniker, verktyg och material på ett GANSKA VÄL fungerande och VARIERAT sätt , PRÖVAR OCH OMPRÖVAR hur dom kan kombineras för att skapa olika uttryck
I arbete kan du använda olika tekniker, verktyg och material på ett VÄL fungerande, VARIERAT OCH IDÉRIKT sätt, PRÖVAR OCH OMPRÖVAR systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck
Konstverk
Du kan tolka nya och historiska bilder och visuell kultur och för då ENKLA TILL VISS DEL underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och händelser i om världen.
Du kan tolka nya och historiska bilder och visuell kultur och för då UTVECKLADE OCH GANSKA VÄL underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och händelser i omvärlden.
Eleven kan tolka nya och historiska bilder och visuell kultur och för då VÄLUTVECKLADE OCH VÄL UNDERBYGGDA resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och händelser i omvärlden.
Bildanalys
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett ENKELT sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett UTVECKLAT sätt med GOD användning av ämnesspecifika begrepp
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett VÄLUTVECKLAT sätt med GOD användning av ämnesspecifika begrepp.
Skriva
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Informationssökning/källvärdering
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Sammanställa
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Redogöra
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.