Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Abrahams anhängare - islam och judendom!

Skapad 2013-11-07 11:46 i Hamburgsundskolan Tanum
Grundskola 9 Religionskunskap
Här kommer du att få lära dig om två stora världsreligioner. Runt omkring i världen tror människor på massa olika saker och vissa tror inte på något alls! Tre stora religioner är moneistiska (tron på en Gud) och är förbundna med varandra på många sätt! Men de skiljer sig också åt! I detta avsnitt skall vi lära oss mer om religionerna som gränsar till kristendomen - Judendom & Islam!

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Dessa konkreta mål skall Du arbeta för att nå i detta område:

* Få kunskaper om de två världsreligionerna judendom och islam
* Få kunskaper om dessa religioners huvudsakliga tankar, ursprung och spridning
* Få insikter i vad religion är för något och varför tron är så viktig för många människor
* Få träning i att diskutera etiskta och moraliska frågor utifrån aktuella religiöska konflikter i världen
* Få insikter om likheter och skillnader mellan olika relgioner i världen

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav


Ditt arbete kommer att bedömas löpande genom ditt ansvarstagande i lektionsarbetet, hur du kommer förberedd till lektionerna, din delaktighet i arbete och diskussioner under arbetsområdet samt inlämningen av din skriftliga eller muntliga sammanfattning av judendom och islam som kom du kommer får redovisa i omgångar. 

För området kommer Du ges förutsättning att utveckla  dina förmågor enligt nedan och koppla detta till kunskapskraven vilka är specifierade i matrisen längre fram i detta dokument.

 • analysera (...) religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Det här arbetsområdet kommer att kretsa kring genomgångar, enskilda studier (eller i par),  filmer vi ser och efterföljande diskussioner kring dessa. Vi kommer också att få besök av Aseel som kommer att berätta om vad Islam är och hur man utöver denna religion som muslim.

Undervisningen kommer således innehålla:

1. Genomgångar kring de olika religionernas grundtankar.

2. Diskussioner i grupp och helklass kring tro, religiösa frågor och konflikter i världen idag och religionernas roll i historien.

3. Filmer som stöd till genomgångar och diskussioner.

4. Studiebesök av Asheel som är lärare och troende muslim. 

5. Arbete enskilt (eller i par) med ett arbetsdokument där ni skall presentera judendomen. Här skall ni göra en valfri presentation som innehåller de delar jag gått igenom på lektionen. Formen väljer ni själva: affisch, digital affisch, digital presentation, film mm.

Redovisningen är avgörande för att visa vilka förmågor du har vad gäller att tolka information, jämföra och analysera olika religioner och trossatser samt kunna se samband och dra slutsatser kring ämnesområdet. Dessutom en övning i studieteknik vad gäller att kunna läsa igenom ett avsnitt och kunna välja ut relevant information utifrån den text ni valt.

Som grund till uppgiften läser ni i boken Religion 7-9 (s. 38-49, 78-93 samt delar av 144-159) Vissa har fått ett anpassat material som underlag till uppgiften. Dessutom bifogas här en mall som sammanfattar Kristendomen på ett bra sätt, vilken ni kan utgå ifrån för att få med de viktigaste delarna när ni gör er egen sammanfattning av judendomen. 

Därefter kommer ni få göra ett kort grupparbete om Islam som ni kommer presentera för varandra . 

Avslutningen blir att skriva en faktatext om en aktuell religiös konflikt inom kristendom, islam och judendom.  

Tidsåtgång:
RE-lektionerna onsdag och torsdag under veckorna 10-21. 

Redovisningsform:
Inlämning av din presentation utav judendom.
Gruppresentation av islam. (se separat instruktion)
Faktatext om en religiös konflikt (se separat instruktion). 

Uppgifter

 • Sammanfattning Judendom

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
  Re  7-9
 • Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9

Matriser

Re
Abrahams anhängare - islam och judendom!

E
C
A
RE 1. Lgr 2011.
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna. Dessutom för eleven enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna. Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna. Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
RE 2. Lgr 2011.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang. Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang. Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
RE 3. Lgr 2011.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt. Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: