Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TALuppfattning

Skapad 2013-11-07 17:36 i Pysslingen Skolor Söderbaumska skolan Pysslingen
Arbetsområdet omfattar vårt talsystems uppbyggnad, huvudräkningsstrategier och skriftliga beräkningsmetoder.
Grundskola 7 Matematik
Upptäck mönstret i vårt talsystem och mellan tal i olika talföljder så hittar du samband och smarta strategier som gör matematiken enkel. Hur kom siffrorna till?

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet för elev- motiv

I arbetsområdet med tal kommer vi att arbeta med vårt talsystems uppbyggnad, nollans betydelse samt den oändliga mängd tal som finns av både hela tal och talen mellan de hela. Vad händer med ett tal när det multipliceras eller divideras med 10, 100 eller 1000?

Vi undersöker och upptäcker mönster i talföljder och multiplikationstabellerna samt tar reda på vad ett primtal är.

Vi övar huvudräkningsstrategier och skriftliga beräkningsmetoder samt begrepp som hör till de fyra räknesätten. Hur räknar man om en uppgift innehåller flera räknesätt?

Arbetsområdet startar vecka 35 och avslutas vecka 41.

Bedömning

Kvalitén på elevens kunskaper bedöms gentemot kunskapskraven.

Kunskapsutvecklingen stäms av kontinuerligt under arbetets gång genom:

 • samtal med eleven/eleverna
 • med hjälp av elevens deltagande och aktivitet i par- och gruppuppgifter
 • diagnos
 • prov
 • Soluppgifterna
 • utvärderingen av arbetsområdet i form av kamratbedömning

Kunskapsutvecklingen dokumenteras i skolans bedömningsmatris för matematik i UNIKUM.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  E 9
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 9
  Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 9
  I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
 • Ma  E 9
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
 • Ma  E 9
  I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
 • Ma  C 9
  Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
 • Ma  C 9
  Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
 • Ma  C 9
  I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
 • Ma  C 9
  Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
 • Ma  C 9
  I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
 • Ma  A 9
  Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
 • Ma  A 9
  Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
 • Ma  A 9
  I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
 • Ma  A 9
  Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
 • Ma  A 9
  I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: