Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

No - Tema Vatten Åk 1-3 (Vt 17)

Skapad 2013-11-11 13:02 i Rösjöskolan Sollentuna
Vatten finns överallt runt omkring oss, men i vilka former finns vatten? Vad flyter och sjunker i vatten? Det ska vi ta reda på.
Grundskola 1 – 3 Svenska NO (år 1-3)

Innehåll

Mål med undervisningen

- lära dig att beskriva vattnets egenskaper och former

- kunna redogöra för vattnets kretslopp i naturen

- veta vad ytspänning är

- lära dig att föra och dokumentera enkla vetenskapliga resonemang och begrepp utifrån experiment.

- få prova på hur olika material sjunker eller flyter i vatten.

Det här ska vi göra

- undersöka vattnets olika former.

- enkla vattenexperiment.

- se på filmer från SLI:

Vattenmannen och Speed SLI - Hela serien, 7 filmer

Kayos krita : Smältande is och ett varmt bad

Animated Science - Molekyler : Vattenmolekylen

 

- föra enkla vetenskapliga resonemang.

- dokumentera experiment

Det här ska vi bedöma

Din förmåga att ta en instruktion och utföra ett enkelt experiment.

Din förmåga att resonera och dokumentera enkla experiment om vatten genom att använda dig av hypotes (Jag tror att), resultat (Detta har hänt) och slutsats (Varför blev det som det blev?).

Din förmåga att använda dig av dina resonemang i diskussioner och samtal när vi utför och dokumenterar enkla experiment.

Din förmåga att koppla en bild till din text.

Din förmåga att känna till vattnets olika former och dess kretslopp.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO Sv
Matris - Tema Vatten åk 3

Matris över temat vatten:

Nivå 1
Nivå 2
Vatten
 • NO  1-3
 • NO   3
Kan vattnets olika former.
Kan vattnets olika former och kan beskriva och förklara övergången mellan de olika formerna
Begrepp
 • NO   3
Har kännedom om kokning och avdunstning.
Kan beskriva och förklara begreppen kokning och avdunstning.
Begrepp
 • NO   3
Har kännedom om begreppen kondensering och smältning
Kan beskriva och förklara begreppen kondensering och smältning.
Vattnets kretslopp
 • NO   3
Har kännedom om vattnets kretslopp och vet att vattnet används om och om igen.
Kan enkelt beskriva och förklara vattnets kretslopp och vet att vattnet används om och om igen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: