Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textilslöjd åk 5

Skapad 2013-11-18 23:23 i Rösjöskolan Sollentuna
LPP Textilslöjd åk 5
Grundskola F – 5 Slöjd
Gosedjur, kuddar, väskor, mössor, vantar, osv är exempel på några saker du kan tillverka alldeles själv i den mjuka slöjden. Här arbetar vi utifrån en ide till en färdig produkt. Det innebär ett manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativitet och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet. Betydelsefulla egenskaper både för individen och samhällets utveckling.

Innehåll

Syfte med undervisningen

 • Att få ökade kunskaper om olika redskap och verktyg, hur de benämns, deras användningsområde och hur de används på ett säkert sätt.
 • Att få ökade praktiska och teoretiska kunskaper om materialen tyg- garn- tråd.
 • Att kunna följa muntliga och skriftliga arbetsinstruktioner och skisser och arbeta därefter.
 • Att kunna fler tekniker i ämnet textilslöjd och begrepp som hör samman med dessa.
 • Att få kunskap i slöjdarbetets olika delar; från ide , skisser, framställning till värdering.
 • Att få kunskap i hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 • Att få ökade kunskaper om hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer och olika tidsperioder och kanske bli inspirerad till egna ideer och det egna skapandet.

Det här ska vi göra

Japansk snodd

Du planerar färgerna till denna snodd och får lära dig tekniken att framställa den och även lite historik runt den.

 

Repetetion av symaskinen

Vi repeterar symaskinens inställningar och sömmar. Du får göra en syövning där du får träna/repetera raksöm, sicksack-söm, ihopsömnad, fåll m.m.

 

Applikationsarbete på symaskinen

Du får kunskaper om hur applikationsarbeten ser ut och har sett ut i olika delar av världen och i olika tider. Du planerar ett enklare symaskinsarbete med en eller flera applikationer och får lära dig tekniken att sy detta. Du tränar på att följa en arbetsinstruktion och under arbetetsgång skriver du loggbok om arbetet. När arbetet är klart gör du en utvärdering och dokumentation.

 

Virkat arbete

Du får lära dig om virkningens historik och om virktraditioner i olika kulturer och tidsperioder. Du planerar ett eget virkarbete och får lära dig att använda virknålen och teknikerna att virka luftmaskor och  fasta maskor. Du virkar sedan efter beskrivning och lärarhandledning. Under arbetets gång skriver du loggbok. När arbetet är klart gör du en utvärdering och dokumenterar.

 

Långstygnsbroderi

Du får lära dig lite historik om långstygnsbroderier. Du planerar ett eget långstygnsbroderi och får lära dig denna broderiteknik. Under arbetets gång med broderiet skriver du loggbok och när arbetet är klart utvärderar och dokumenterar du arbetet.

 

Materiallära: silke

Under terminen kommer du att få lära dig om materialet silke; dess ursprung, egenskaper och användningsområde.

 

 

 

Det här ska vi bedöma

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Lgr11
 • utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och
  Lgr11
 • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
  Lgr11
 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
  Sl  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: